W dniu 20 maja 2016 roku w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora przetwórczego. Było ono skorelowane z walnym zgromadzeniem największej branżowej organizacji – Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (KSPOiW). W części wystawienniczej można było także zapoznać się z ofertami firm, które zaopatrują przetwórców w niezbędne środki do utrzymania produkcji.

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw Stanisław Adamiak
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw Stanisław Adamiak

Wyzwania stojące przed branżą

Spotkanie rozpoczął Stanisław Adamiak, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw. We wstępnym wystąpieniu poinformował uczestników o najważniejszych zmianach jakie czekają branżę przetwórczą. Jednym z obszarów jest zmieniająca się legislatywa. Dotyczy to zarówno prawodawstwa krajowego, jak choćby regulacje dotyczące zużycia wody, czy sprzedaży żywności przez rolników bez pośrednictwa zakładów przetwórczych. Pewne niepokoje budzą perspektywy jakie stworzyć może porozumienie o handlu żywnością, które od trzech lat negocjują przedstawiciele UE i USA. Nieco uwagi poświęcił także próbom uregulowania kwestii zawierania umów kontraktacyjnych, które mają ustabilizować rynek, lepiej go zorganizować.

Dr Bożena Nosecka została honorowycm członkiem stowarzyszenia przetwórców
Dr Bożena Nosecka została honorowym członkiem stowarzyszenia przetwórców

Temu zagadnieniu poświęcono w dalszej części konferencji odrębne wystąpienie po którym wywiązała się ożywiona dyskusja. Wzięli w niej udział liczni reprezentanci zakładów przetwórczych, którzy w większości byli sceptyczni co do nowego pomysłu. Ostatnim elementem, lecz niezwykle miłym było nadanie honorowego członkostwa KSPOiW dr Bożenie Noseckiej.

Trendy w handlu zagranicznym

To właśnie dr Bożena Nosecka podczas kieleckiej konferencji przedstawiła obraz sektora owocowo-warzywnego. W jej wystąpieniu w głównym nurcie omawianych zagadnień znalazły się te związane z wymianą handlową, którą prowadzą polskie zakłady. Z przekazanych informacji wynika, że z Polski eksportuje się coraz więcej mrożonych warzyw i zagęszczonych soków owocowych. Zwiększa się też udział świeżych owoców i warzyw, choć z powodu rosyjskiego embargo ostatnie dwa lata były trudne. Ogólnie jednak produkcja owoców nie wykazuje tendencji wzrostowych za wyjątkiem malin, których zbiory w 2014 roku przekroczyły pułap 120 tys. ton, a słaby zeszłoroczny wynik spowodowany suszą traktować należy raczej jako anomalię. Bardzo dużo zebrano w 2015 roku truskawek i porzeczek ogółem – odpowiednio ponad 200 tys. ton i prawie 160 tys. ton. Głównymi kierunkami zbytu warzyw były kraje UE, ale także państwa Bliskiego Wschodu i Egipt. Ogólnie, podniosły się też ceny zbywanych produktów, w gronie których hitem eksportowym okazał się zielony groszek. Import warzyw miał charakter uzupełniający, niezbędny i nie zagraża on rodzimej produkcji warzyw. Saldo w obrocie nimi jest więc zdecydowanie dodatnie. Polskich eksporterów warzyw i owoców wspomaga obecny kurs wymiany walut, który jest jednak trudny do przewidzenia w kolejnych miesiącach.

Pełna sala na konferencji
Pełna sala na konferencji

Oferta firm dla właścicieli chłodni, sortowni i pakowni

W obszernym hotelowym holu zorganizowano przestrzeń wystawową w której swą ofertę mogli zaprezentować przedstawiciele firm zaopatrujących w sprzęt i środki produkcji rodzime zakłady przemysłowe. Niektóre produkty wykorzystywane są także w gospodarstwach, zwłaszcza tam, gdzie rozwinęła się infrastruktura służąca przygotowaniu owoców i warzyw do sprzedaży. Z gamy produktów służących utrzymaniu czystości warto wymienić KENO CID 2100 – 15% oraz PEROXI DES, a więc produkty wykorzystywane w technologii płukania owoców i warzyw z firmy CID Lines. Firma PCC w swej ofercie ma do tego celu środek Hysepta M1 produkowany na bazie kwasu mlekowego. Jest on neutralny dla produktów, a liczbę tlenowców redukuje do poziomu 12%, drożdży 34% i pleśni 64%. Neutril Icelen służy zaś do mycia chłodni bez ich uprzedniego rozmrażania, gdyż zamarza dopiero w temperaturze -40 stopni C. Mowa była także o maszynach do odpiaszczania okopowych, transporterach, wywrotnicach worków, maszyn do dozowania i mieszania, odkamieniania, rozdzielania i obcinanie mówił z gamy Constructie Bruynooghe N.V, której polskim dystrybutorem jest TPS Poland. Działanie kostkarki SPRINT 2 omówił z kolei przedstawiciel firmy Urschel, Andrzej Jankowski. Interesujący wykład o preparatach biologicznych do ochrony warzyw wygłosił Piotr Pańczak z firmy Bio-Gen. Podmiot ten posiada około 150 szczepów bakterii i na ich bazie wytwarza produkty, których stosowanie nie wiąże się z koniecznością przestrzegania okresu karencji, a które skutecznie niwelują presję chorób które mogłyby zagrozić powodzeniu upraw.

Piotr Pańczak z firmy Bio-Gen prezentuje ofertę podmiotu
Piotr Pańczak z firmy Bio-Gen prezentuje ofertę podmiotu