Kapusta w tunelach, 3 tygodnie po wysadzeniu

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku, komunikatem o zagrożeniach w ochronie upraw warzywniczych. Choć w produkcji warzyw dopiero początek sezonu, to jednak konieczne są już pierwsze przygotowania do nadchodzącej szybkimi krokami wiosny. Po raz kolejny pomocne w tym niech będą komunikaty warzywnicze przygotowywane przez zespół doradców Bayer.

W tym sezonie komunikaty będą publikowane na naszej nowej stronie internetowej www.agro.bayer.com.pl oraz w serwisie Vademecum pod linkiem: www.vademecum.cropscience.bayer.com.pl/komunikaty-warzywnicze. Polecamy aby dodać powyższe linki do ulubionych.

Ochrona rozsady warzyw przed chorobami odglebowymi

W produkcji rozsady występuje zagrożenie patogenami występującymi w podłożu:

  • Zgnilizna pierścieniowa powodowana przez Phytophthora nicotianae var. Parasitica,
  • Zgorzel siewek powodowany przez Pythium spp. i Phytophtora

Pomidor lub ogórek w podłożu organicznym

  • Przygotowanie podłoża (substratu lub ziemi kompostowej). Zabieg odkażania polega na dokładnym polaniu pryzmy przeznaczonej na podłoże środkiem Previcur Energy 840 SL w dawce 250 ml + 20 l wody na 1000 litrów podłoża i  dokładnym wymieszaniu.
  • Faza siewek lub roślin w stadium rozsady do wysadzenia, gdy podłoże nie było wcześniej odkażane lub widać pojedyncze przewrócone rośliny z przewężeniem na szyjce korzeniowej, porażone patogenami  z rodziny Pythium i Phytophtora spp, zaleca się podlanie roślin środkiem Previcur Energy 840 SL w stężeniu: 0,15 % (150 ml środka w 100 litrach wody). Na 1 m2 powierzchni należy zużyć 2-3 l roztworu cieczy użytkowej w zależności od wielkości roślin.
  • Po wysadzeniu na miejsce stałe. Objawy – przewężenie łodygi na wysokości około 5-15 cm od podłoża. Zaleca się użycie środka Previcur Energy 840 SL w stężeniu: 0,1 %-0,15 % (100-150 ml środka w 100 litrach wody). Na 4-5 roślin zużyć 1 l roztworu.

 

 Pomidor lub ogórek na podłożu z wełny mineralnej

  • Profilaktycznie lub po zauważeniu pierwszych objawów zaleca się zastosowanie środka Previcur Energy 840 SL w stężeniu 0,015 %-0,03 % (15-30 ml środka w 100 litrach wody). Można także Previcur Energy 840 SL dozować  poprzez system nawadniania kroplowego w dawce: 1-2 l środka na 25000 roślin. Podlewanie roślin wykonać 1-2 razy w odstępach, co 2-3 tygodnie.

Papryka

 W uprawie papryki dużym problemem jest zgorzel siewek i fytoftoroza powodowane przez  Pythium spp. i Phytophtora spp

  •  Przygotowanie podłoża. Do odkażania podłoża zaleca się użycie środka Previcur Energy 840 SL w dawce: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Zabieg wykonać na 2-3 dni przed siewem lub pikowaniem rozsady.
  • Podlewanie siewek lub rozsady lub po wysadzeniu roślin na miejsce stałe. Zalecane stężenie środka Previcur Energy 840 SL – 0,1 %-0,15 % (100-150 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej w fazie siewek 2-3 litry na 1 m 2 w zależności od wieku siewek; po posadzeniu roślin na miejsce stałe 1l cieczy na 4-5 roślin.

W przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami, na przykład, jeśli w tym samym podłożu w poprzednim roku były problemy ze zgorzelą siewek powinno się zastosować wyższe stężenie.

 

Rozsada kapusty

Przy produkcji rozsady kapusty także duże straty powodują organizmy patogeniczne  Pythium spp. i Phytophtora spp., powodując zgorzel siewek.

  • Odkażanie podłoża środkiem Previcur Energy 840 SL, który stosuje się do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady w  dawce: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Pryzmę powinno się dokładnie polać cieczą użytkową i wymieszać na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania
  • Faza siewki lub rozsady – podlewanie środkiem Previcur Energy 840 SL w stężeniu: 0,1 % – 0,15 % stosując 2-3 litry na 1 m2 cieczy użytkowej w zależności od fazy siewek.  Wyższe stężenie stosować w przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami. Z licznych obserwacji wynika też, że rośliny podlane  środkiem Previcur Energy 840 SL większą odporność na mączniaka rzekomego.
Rozsada kalafiorów gotowa do wysadzenia
Rozsadę warto już zabezpieczyć przed chorobami

Monitorowanie szkodników

W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają znaczne ocieplenie na terenie całego kraju może to spowodować uaktywnienie się szkodników zimujących na chwastach.

Mączlik warzywny Aleyrodes proletell. W rejonach Polski gdzie szkodnik wystąpił masowo w roku 2015 zaleca się monitorowanie rozwoju pierwszego pokolenia. Szkodnik ten zimuje przeważnie na glistniku jaskółcze ziele oraz na rzepaku.

Glistnik jaskółcze ziele jest najczęstszym pierwszym żywicielem mączlika
Glistnik jaskółcze ziele jest najczęstszym pierwszym żywicielem mączlika

Wiosną na żywicielu zimowym rozwija się pierwsze pokolenie mączlika, a osobniki dorosłe tego pokolenia przelatują na warzywa kapustne, na których rozwija się do 5 pokoleń. W celu skutecznej ochrony należy rozpocząć zabiegi chemiczne wcześnie aby uniknąć namnożenia się szkodnika. W celu trafnego określenia terminu pierwszego zabiegu na warzywach kapustnych ważne jest aby obserwować rozwój pierwszego pokolenia na chwastach.  Przypominam, że Movento 100 SC jest insektycydem zarejestrowanym do zwalczania mączlików, w kolejnych komunikatach ukażą się szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania tego środka.

Dorosłe osobniki mączlika żerujące na liściu
Dorosłe osobniki mączlika żerujące na liściu

 

stopka bayer grunt to bezpieczeństwo

 

750x400_warzywnicze