Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia dotyczący małoobszarowego zastosowania środków ochrony roślin. Projektowane rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 45 nowych pozycji. W Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.

Zastosowania małoobszarowe obejmują zatem takie zastosowania środków ochrony roślin, które nie są opłacalne z perspektywy producentów tych preparatów, ale są ważne dla producentów rolnych. Dotyczą w większości istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych m.in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin aromatycznych.

Kwalifikacja uprawy do grupy upraw małoobszarowych powoduje możliwość rozszerzania zakresów stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, określonym w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Tym samym daje to możliwość łatwiejszego i szybszego zwiększenia puli środków ochrony roślin dostępnych do stosowania w tych uprawach. Przełoży się to również na możliwość kompleksowej ochrony nowych upraw zakwalifikowanych jako uprawy małoobszarowe.

Projekt przewiduje m.in.:

Przygotowując nowelizację wykazu roślin, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utrzymano powszechnie obowiązujące w państwach członkowskich UE kryterium dotyczące powierzchni, na której uprawiana jest roślina wymagająca ochrony przed agrofagami. W Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.

Dal każdej z roślin w załączniku do proponowanej nowelizacji rozporządzenia powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.

W porównaniu z obowiązującym rozporządzeniem w projektowanej nowelizacji w załączniku nr 1 z grupy roślin warzywach usunięto bakłażana, ponieważ warzywo to jest umieszczone pod nazwą zwyczajową oberżyna. Jednocześnie w załączniku nr 1 do projektowanej nowelizacji rozporządzenia :

– do grupy roślin warzywnych dodano następujące gatunki: boczniak, burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, burak liściowy, (boćwina), cebula siedmiolatka, (czosnek dęty), cukinia, cukinia z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, groch siewny łuskowy, kabaczek, kabaczek z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, patison, patisona z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, portulaka warzywna, rzepa biała, rzepa czarna, rzeżucha ogrodowa, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, oraz szalotka; jednocześnie doprecyzowano nazwy dla takich upraw jak brukiew na brukiew jadalna (karpiel), groch siewany na groch siewany cukrowy, roszponkę na roszponkę warzywną oraz dodano synonim dla kawonu, oberżyny, rukoli, salsefi, skorzonery oraz szalotki.

– do grupy roślin sadowniczych dodano następujące gatunki roślin: aktinidia, antypka, bez czarny, czeremcha, dereń jadalny, głóg, grusza azjatycka, jabłoń płonka (dzika), jarząb, kasztan jadalny, kolcowój szkarłatny (jagody goii), malinojezyna, morwa, nektarynka, nieszpułka zwyczajna, pigwowiec, porzeczkoagrest, róża z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, róża z przeznaczeniem na jadalne owoce, rokitnik, suchodrzew jadalny (jagoda kamczacka oraz świdośliwa.

Dodano tez kolejne gatunki do grupy roślin rolniczych i przemysłowych.

Pełna treść nowelizacji rozporządzenia tutaj

Źródło: minrol.gov.pl