Pomimo tak trudnego sezonu 2015 na niektórych plantacjach cebuli w tym roku zapowiada się dobry plon. Tak będzie też w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie, gdzie cebula uprawiana jest na powierzchni 120 ha. Pomimo trudnych tegorocznych warunków plon będzie niższy ale jakość cebuli dosyć dobra. To  zasługa ogromnej wiedzy zarówno pani prezes RSP Hopkie Jadwigi Najdy oraz kierownika produkcji Jarosława Swatowskiego.