Polska powinna podnieść prestiż zawodu rolnika, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe – tak wskazują badania przeprowadzone przez Corteva Agriscience. Niewłaściwe postrzeganie sektora rolniczego przez młodzież może stanowić przeszkodę dla jego dalszego rozwoju

Gdzie i jak przeprowadzono badanie?

Corteva Agriscience™, globalna firma specjalizująca się w rolnictwie, przeprowadziła międzynarodowe badanie na Ukrainie, w Rosji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii oraz w Czechach, którego celem było zbadanie stosunku młodego pokolenia do zawodów rolniczych oraz pracy w tym obszarze. Głównym zadaniem internetowego sondażu zrealizowanego przez Corteva Agriscience przy wsparciu agencji analitycznej Proinsight Lab (w Polsce reprezentowanej przez Spotlight Research) było opracowanie rekomendacji, w jaki sposób branża rolnicza mogłaby przyciągnąć młodych ludzi i wychować nowe pokolenia rolników. W ramach badania sprawdzano, jak nastolatkowie oraz ich rodzice postrzegają rolnictwo i pracowników rolniczych, jak również, jakie jest ogólne nastawienie respondentów do branży rolniczej. Badanie oparte zostało na odpowiedziach ponad 5800 respondentów. W Polsce wzięło w nim udział 1016 mieszkańców miast i wsi z całego kraju. W grupie tej znalazła się młodzież w wieku 14-18 lat oraz rodzice nastolatków (303 rodziców, 713 nastolatków)

Jakie przyniosło wyniki?

Wyniki badania pokazują, że nastolatki zasadniczo nie wyrażają zamiaru ani zainteresowania pracą w przemyśle rolniczym lub uzyskaniem zawodu rolnika. Z badania wynika, że większość nastolatków preferuje zawody informatyczne (19%), jak również ich rodzice rekomendowaliby im ten sam kierunek (27%). 0% nastolatków wybrało zawód rolniczy, a jedynie 1% rodziców poleciłoby go swoim dzieciom. Ponadto rodzice, którzy wykonują zawód rolnika lub pracują w branży rolniczej, w większości wpisują się w ogólną tendencję, rekomendując swoim dzieciom zawody informatyczne, a 0% tych rodziców poleca dzieciom wybór branży, w której sami pracują.

Jeśli chodzi o motywację przy wyborze sektora przyszłej pracy, to młodzi wybraliby obszary, które lubią (68%) lub które zapewniłyby im dobre zarobki (52%). Jednocześnie jako najważniejszą kwestię wyboru przyszłej kariery zawodowej dzieci wskazały odpowiednie wynagrodzenie (42%) lub realizowanie własnych pomysłów (38%).

Ponad połowa ankietowanych nastolatków (56%) nie wyraziła żadnego zainteresowania rolnictwem. Okazało się, że branża ta nie jest znana zdecydowanej większości uczestników badania, co było też jednym z powodów, dla których nie wybierali oni rolnictwa jako kierunku przyszłej kariery (50% młodzieży, 50% rodziców). 42% dzieci nie było w stanie wymienić żadnego zawodu rolniczego.

Jednak pomimo niskiego poziomu wiedzy na temat rolnictwa, młodzi ludzie oraz ich rodzice mają dla niego szacunek. Stwierdzenie: „pracując w rolnictwie, odgrywasz ważną rolę w wyżywieniu świata” otrzymało największe poparcie (86% – nastolatki, 75% – rodzice). Ponadto respondenci uważają, że rolnictwo jest branżą rozwijającą się w szybkim tempie (73% – nastolatki, 67% – rodzice). Ponadto nastolatki nie uważają, że rolnictwo jest branżą bez możliwości zapewnienia dobrego dochodu – jedynie 18% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że „pracując w rolnictwie nie można zarobić dużo pieniędzy”.

Jakie wnioski z tego płyną?

Badanie pokazało, że do głównych wyzwań związanych z wykształceniem nowego pokolenia pracowników rolnych w Polsce należą niski poziom wiedzy na temat branży rolniczej wśród zdecydowanej większości osób oraz brak świadomości dotyczącej pracy w rolnictwie. Aby zainteresować młodych ludzi rolnictwem, konieczne jest rozpoczęcie wielokierunkowych działań, takich jak: edukowanie młodzieży i rodziców na temat rolnictwa, kształtowanie pozytywnego obrazu pracowników tego sektora, promowanie innowacyjności oraz narzędzi technologicznych stosowanych w rolnictwie oraz podkreślanie możliwości zarobkowania w agrobiznesie. Jednocześnie kluczowe znaczenie ma komunikacja z młodymi ludźmi prowadzona właściwymi kanałami, które mają istotny wpływ na ich życie poprzez edukację szkolną lub sieci społecznościowe.

W jakim celu wykonano badanie?

Celem tego wyjątkowego badania było dogłębne zbadanie stosunku młodych ludzi do rolnictwa oraz wskazanie kluczowych luk będących przeszkodami w wykształceniu nowej generacji rolników oraz pracowników przemysłu rolniczego – informuje Anna Babich, Corporate Communications Manager in Central and Eastern Europe w Corteva Agriscience. To badanie będzie pomocne zarówno dla nas, jak i innym przedstawicieli sektora rolniczego, którzy są ukierunkowani na przyszłość. Dzięki niemu będzie możliwe opracowanie rozwiązań na zmotywowanie nastolatków, aby zaczęli postrzegać rolnictwo jako obiecujący, innowacyjny i zaawansowany technologicznie obszar gospodarki, dający możliwości na zbudowanie pomyślnej kariery – dodaje.