Premie dla młodych rolników

Rolnictwo do dzisiaj jest uważane w Polsce za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Nie da się jednak ukryć, że prowadzenie gospodarstwa to wysiłek, w który trzeba zainwestować spore środki. Ponadto na rolników czyha wiele niebezpieczeństw, takich jak susze czy ulewne deszcze, które sprawiają, że plony są znacznie uboższe, przez co zmniejsza się również zysk. Dlatego też, aby zachęcić młodych ludzi do uprawiania roli, państwo polskie oferuje dofinansowania młodym rolnikom. Warto więc przyjrzeć się, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać premię od Ministerstwa Rolnictwa.

Premie dla młodych rolników 2023 — co warto wiedzieć?

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć sobie na pytanie, na jakiej podstawie funkcjonują premie dla rolników. Rok 2023 przyniósł kilka zmian w tym zakresie. Z technicznego punktu widzenia najważniejszą innowacją jest możliwość składania wniosków o premię za pomocą aplikacji, a nie papierowych formularzy, jak miało to miejsce dotychczas. Ma to ułatwić składanie wniosków młodym ludziom, którzy dużo lepiej odnajdują się w świecie technologii.

Kolejne zmiany dotyczą samych zasad przyznawania pomocy, szczególnie w kwestii zasad oceny punktowej decydując o tym, w jakie kolejności będą one rozpatrywane. Nowe zasady mogą również wpłynąć na to, czy wniosek w ogóle będzie rozpatrywany. Zmianie uległa również kwota pomocy, jaką może otrzymać młody rolnik. W 2023 roku może on liczyć na 200 tysięcy złotych – kwota ta będzie wypłacana w dwóch ratach.

Premie dla rolników — jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać premię na rozwój gospodarstwa dla młodych rolników, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, z wnioskiem może wystąpić osoba pełnoletnia, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat. Największą zmianą jest to, że do tej pory młody rolnik musiał posiadać co najmniej 1 ha gruntów rolnych. Obecnie jednak o pomoc mogą również ubiegać się osoby, które jeszcze nie prowadzą działalności rolniczej, ale również te, które posiadają już własne gospodarstwa. W tym drugim przypadku wniosek musi jednak zostać złożony nie później niż 24 miesiące od rozpoczęcia działalności.

Tak jak do tej pory, za rozpoczęcie działalności uznaje się datę wejścia w posiadanie pierwszego hektara gruntów rolnych, niezależnie, czy będzie to nabycie na własność, czy też dzierżawa. Wyjątkiem są sytuacje, gdy gospodarstwo nabywa osoba niepełnoletnia lub ucząca się, która nie prowadzi produkcji rolnej. W takiej sytuacji dniem rozpoczęcia działalności jest zwykle uzyskanie pełnoletniości.

Premie dla młodych rolników — ile ziemi trzeba posiadać?

Warto wiedzieć, że nie każde gospodarstwo kwalifikuje się do otrzymania premii. Gospodarstwo, które posiada lub planuje przejąć młody rolnik, musi posiadać minimalną wymaganą powierzchnię użytków rolnych lub mieć wartość ekonomiczną równą co najmniej 15 tysięcy euro. Gospodarstwo młodego rolnika nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych, natomiast wielkość ekonomiczna nie może przekraczać 150 tysięcy euro.