Tradycją na koniec roku są spotkania organizowane przez firmę Bayer w ramach Forum Doradców Warzywniczych. Takie też odbyło się 23 listopada w Warszawie. Licznie przybyły na nie osoby związane z bezpośrednią produkcją warzyw, doradcy, przedstawiciele dystrybutorów. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów i ciekawych dyskusji na temat przyszłości produkcji warzyw. 

Zmiany w środkach ochrony roślin

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. Przedstawił jakie zmiany nastąpiły w ostatnim czasie w zakresie środków ochrony roślin rekomendowanych w uprawach warzywniczych przez ten koncern. Zmiany nastąpiły w etykiecie herbicydu Bandur, który to środek została wycofany z zastosowania w uprawie pietruszki korzeniowej, choć utrzymana zostaje rejestracja dla pietruszki uprawianej w celu pozyskania naci.  

Radosław Suchorzewski poprowadził spotkanie Forum Doradców Warzywniczych

Serenade ASO zyskała z kolei rejestrację jako zaprawa do ziemniaków i zapobieganie rizoktoniozie ziemniaka. W tym celu ten biofungicyd można stosować w dawce 5 l/ha aplikując go na bulwy w trakcie sadzenia i jednoczesnego opryskiwania pasów gleby.

Velum Prime to preparat do zwalczania nicieni w uprawach warzyw korzeniowych i ziemniaków. W uprawie tych pierwszych czyli marchwi, pietruszki, selera, pasternaku i buraka ćwikłowego posiada rejestrację do zwalczania guzaków, korzeniaka szkodliwego, mątwika marchwiowego i nicnieni glebowych z rodzaju Trichodorus spp. i Tylenchohynchs spp. W ziemniakach posiada rejestrację do zwalczania mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego. Płynna formulacja tego produktu jest łatwa do aplikacji doglebowej po siewie lub po sadzeniu. Radosław Suchorzewski, przypomniał, że Valum Prime ma mocną pozycję w wielu krajach jak Hiszpania, Meksyk czy Chiny. Tam stosowany jest również przez fertygację w uprawach warzyw psiankowatych.

Doświadczenia herbicydowe w cebuli i fasoli szparagowej  

W trakcie dalszych prezentacji omówione zostały prowadzone w ostatnich latach doświadczenia dotyczące stosowania herbicydu Bandur w ochronie przed chwastami cebuli i fasoli szparagowej. Podsumowała je Katarzyna Gładka.

Katarzyna Gładka omówiła wyniki doświadczeń herbicydowych

Nowe szkodniki w Polsce

Dr Maria Rogowska z Państwowej Uczelni im S. Batorego w Skierniewicach przedstawiła informacje o stosunkowo nowej grupie szkodników z rodzaju Spodoptera. Mogą one być już obecne w Polsce i zagrażać wielu gatunkom roślin uprawnych.

Dr Maria Rogowska z Państwowej Uczelni im S. Batorego

Rynek warzyw w Europie

Paweł Skrzynecki podsumował sytuację na rynku warzyw w Europie, jak również wskazywał na pewne nowości odmianowe z portfolio Bayer Seminis. Okazuje się, że trudności z siłą robocza powodują spadek produkcji warzyw w wielu krajach oraz szybko postępujący trend związany z rozwojem mechanizacji, w tym również zbiorów. Okazuje się również, że w przypadku niektórych kluczowych gatunków warzyw jak cebula, jej światowa produkcja jest w tym roku niższa względem ubiegłego roku. Dlatego też może to być warzywo poszukiwane w sezonie handlowym 2021/22.

Paweł Skrzynecki omówił bieżącą sytuację na rynku warzyw w Europie

Koszty produkcji warzyw

Ciekawej analizy ekonomicznej związanej z kosztami produkcji warzyw dokonał Wojciech Kopeć z firmy Yara. Wskazywał jaki udział mają koszty nawożenie w globalnych kosztach produkcji warzyw, ale też jak mogą one zmieniać się w zależności od praktykowanej formuły nawożenia.

Wojciech Kopeć przedstawił koszty produkcji wybranych gatunków warzyw

Środki ochrony roślin w Polsce

Dr Artur Miszczak z Instytutu Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach omówił wyniki tegoroczny analiz dotyczących poziomów pozostałości środków ochrony roślin w badaniach analitycznych realizowanych przez Zakład badania pozostałości pestycydów. Przypomniał, iż na chwilę obecną w Polsce mamy zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu 265 s.a. Przekłada się to na 2627 środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce. Generalnie widoczny jest trend pojawiania się nowych środków ochrony roślin, ale nie nowych s.a. Sam glifosat zawarty jest w około 80 różnych preparatach – podkreślał dr Artur Miszczak.

Rozwinięcie poszczególnych tematów już z niebawem w serwisie warzywapolowe.pl