Producenci kalafiorów i brokułów dostali 1 mln zł

Maszyny do różyczkowania kalafiorów bezpośrednio na polu to coraz częstszy widok na plantacjach


Do 30 października 2023 r. o wsparcie w formule pomocy publicznej mogli się starać producenci kalafiorów lub brokułów, którym nie zapłacono za zakontraktowane warzywa. W tym naborze do ARiMR wpłynęło 350 wniosków. Od 18 grudnia 2023 r. na konta 331 producentów trafił 1 mln zł.

O to wsparcie mogli się ubiegać posiadający status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa i  producenci rolni, którzy zawarli umowę na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów z podmiotem, który odmówił odbioru wszystkich zakontraktowanych warzyw i nie zapłacił za nie.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn stawki pomocy (1250 zł) oraz powierzchni upraw kalafiorów lub brokułów, którą oblicza się, dzieląc ilość nieodebranych warzyw przez średni plon tych roślin z hektara w 2021 r. (według danych GUS). Po obliczeniu zapotrzebowania okazało się, że zarezerwowana pula środków wystarczy dla wszystkich, którzy spełnili warunki przyznania wsparcia. Dotychczas Agencja wypłaciła 331 z nich 1 mln zł.

Źródło: ARiMR