GUS opublikował wstępne szacunki dotyczące zbioru warzyw gruntowych w 2023 roku. Zostały one ujęte w dokumencie zatytułowanym „Przedwynikowy szacunek głównych  ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych  w 2023 r.”. Ustalenia autorów tego raportu prezentuję poniżej.

Pogoda rozdawała karty

Autorzy opracowania zwracają uwagę na dynamiczny przebieg pogody pod koniec zimy, wiosną i latem . Podkreślili, że warunki pogodowe w trakcie bieżącego okresu wegetacyjnego charakteryzowały się dużą zmiennością. Z powodu niskich temperatur powietrza i nadmiernego uwilgotnienia gleby, opóźnieniu uległ siew warzyw odmian wczesnych. Ocieplenie notowane w kolejnych tygodniach sprzyjało natomiast wysadzaniu rozsad i siewom warzyw odmian późnych. Pogorszenie warunków atmosferycznych w maju stwarzało konieczność okrywania plantacji, zwłaszcza znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju.

Bardziej korzystna pogoda w drugiej połowie maja przyczyniła się do intensywnego przyrostu plonu handlowego roślin, lecz z powodu suszy i wysokich temperatur powietrza w czerwcu i na początku lipca w wielu rejonach kraju wegetacja roślin uległa spowolnieniu. W drugiej połowie lipca i w sierpniu nastąpił wzrost liczby opadów. Ich intensywność i zakres występowania były jednak silnie zróżnicowane. W konsekwencji w niektórych rejonach kraju bilans wodny poprawił się, lecz na obszarach, na których występowały deszcze nawalne i gradobicia, dochodziło do uszkodzeń roślin i strat w plonach.

Duży problem w trakcie tegorocznej wegetacji roślin stanowi silna presja ze strony chorób grzybowych oraz szkodników roślin, przy czym możliwość skutecznego zwalczania tych patogenów bywa ograniczona. Dotychczasowy przebieg warunków pogodowych był najmniej sprzyjający uprawom kapusty oraz kalafiorów i brokułów. W uprawach marchwi i pietruszki obserwuje się pękanie korzeni spowodowane intensywnymi opadami deszczu i szybkim przyrostem biologicznej masy roślin. Zdaniem przedstawicieli GUS, niższa też może być jakość plonu cebuli.

Zbiory warzyw polowych

Łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) oszacowano w raporcie na ponad 3,8 mln t, tj. na poziomie o ok. 3% niższym w porównaniu do roku ubiegłego. Dzięki poprawie bilansu wodnego w glebie oraz relatywnie wysokim temperaturom powietrza we wrześniu, można oczekiwać niewielkiego wzrostu łącznej produkcji warzyw odmian późnych.

Zbiory kapusty w bieżącym roku ocenia się na ok. 620 tys. t, a kalafiorów nieznacznie powyżej 126 tys. ton.

Produkcję cebuli oszacowano na niespełna 626 tys. t, zbiory marchwi wyniosą niemal 580 tys. t, natomiast buraków ok. 252 tys. ton. Produkcja pomidorów gruntowych może przekroczyć 170 tys. t, a ogórków wyniosła ok. 132 tys. ton.

Zbiory pietruszki oceniono na ok. 150 tys. t, selerów nieznacznie powyżej 101 tys. t, zaś kukurydzy cukrowej na ok. 154 tys. ton. Łączna produkcja dyni, kabaczków i cukinii w bieżącym roku nie przekroczy 415 tys. t.

Natomiast zbiory wszystkich pozostałych gatunków warzyw gruntowych szacuje się na niemal 509 tys. ton. Jak podkreślają autorzy dokumentu, ostateczna wysokość zbiorów zależeć będzie jednak od ilości opadów deszczu i poziomu temperatur powietrza w ostatnich tygodniach okresu produkcji. Te parametry nie były jeszcze znane, gdy opracowanie powstawało.

Źródło: GUS