Dorodne i kształtne korzenie marchwi z uprawy na zagonach


Na połowę kwietnia br. prognoza zbiorów marchwi we Francji zakładała wielkość 340,5 tys. ton. Dla porównania rok wcześniej wielkość zbiorów była o 2% mniejsza.

Największe ilości tego warzywa zbierane są corocznie w regionie południowo-zachodnim i południowym – odpowiednio w bieżącym roku będą to wielkości 161,3 tys. ton oraz ponad 95,0 tys. ton. Tegoroczna powierzchnia upraw marchwi jest o 1% mniejsza niż rok wcześniej i wyniesie około 8,3 tys. ha. W minionym roku Francuzi zaimportowali w sumie 144,4 tys. ton, a wyeksportowali niecałe 106,0 tys. ton. Największe ilości marchwi sprowadzono z państw unijnych – ponad 122,0 tys. ton, w tym najwięcej z Belgii – niecałe 70,0 tys. ton. W przypadku eksportu ponad 99,0 tys. ton francuskiej marchwi skierowano na pozostałe rynki unijne, a największym importerem tego warzywa z Francji zaimportowała również Belgia – ponad 43,0 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Agreste Conjoncture