W sobotę, 16 kwietnia w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście obchodzono 95-lecie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu tej najstarszej polskiej uczelni rolniczej, która w 2016 roku święcić też będzie 200. urodziny. W Jubileuszowym Dniu Wydziału wzięło udział wielu absolwentów oraz pracowników SGGW, w tym znane osoby publiczne, jak dwóch b. ministrów rolnictwa III RP – Gabriel Janowski i Roman Jagieliński czy poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski. Przybyła też Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która była jednym z honorowych patronów obchodów.

Absolwenci i seniorzy

Gospodyni uroczystości, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt podkreśliła, że w centrum uwagi organizatorów jubileuszu są absolwenci będący chlubą uczelni, a także seniorzy, którzy pracowali na wydziale i przyczynili się do jego rozwoju i sławy. Nie zabrakło naukowców z innych krajowych uniwersytetów rolniczych oraz branżowych instytutów (IO, IHAR).

Czytaj więcej