Projekt ZIEMNIAK POLSKI
Produkcję ziemniaków w blisko 300 tysiącach polskich gospodarstw zajmujących się tą uprawą ma wspierać program ZIEMNIAK POLSKI. Jego celem jest wspieranie rolników w zakresie prowadzonej przez nich działalności, poprzez pełną integrację i współdziałania specjalistów zajmujących się ziemniakiem od etapu hodowli poprzez badania naukowe, wsparcie merytoryczne, regulacje prawne oraz funkcjonowanie rynków.

Strona ZIEMNIAK POLSKI Program dla ziemniaka http://programdlaziemniaka.pl/ , powstała w efekcie współpracy świata nauki i gospodarki. Założonym efektem prowadzonych działań  jest konsolidacja wielu środowisk mających znaczenie dla rozwoju branży ziemniaczanej w Polsce. Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujące „Program dla Polskiego Ziemniaka”. Za koordynację współpracy, w tym prowadzenie strony WWW, odpowiada Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Jest to spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

WSPÓŁPRACA

W ramach projektu stworzony jest klaster instytucjonalny, w ramach którego współpracują (stan na 5.08.2020 r.):

  1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departament Klimatu i Środowiska oraz Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji.    
  2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. (koordynator projektu).
  3. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie – Oddział w Boninie.
  4. Hodowla Ziemniaka Zamarte – Grupa IHAR.
  5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu – Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów.
  6. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
  7. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
  8. Polska Federacja Ziemniaka  – Partner społeczny projektu.


ROZWÓJ

Strona ZIEMNIAK POLSKI Program dla ziemniaka podzielona jest na działy (menu). Za każdy z działów odpowiada koordynator, z którym można nawiązać bezpośredni kontakt za pośrednictwem strony http://programdlaziemniaka.pl/. W ramach aktualności poszczególnych działów możemy śledzić, to co dzieje się w danym obszarze. Zespół koordynatorów współpracuje ze sobą wykorzystując platformę do komunikacji online. Wspólnie określamy najważniejsze cele, zadania i ustalamy harmonogramy działań.

Za dział PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za dział NAUKA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie – Oddział w Boninie, HODOWLA – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka, GOSPODARKA – jest to dział współtworzony we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, za dział O ZIEMNIAKACH – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka we współpracy z Hodowlą Ziemniaka Zamarte, OCHRONA ZIEMNIAKA – Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu wraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie – Oddziałem w Boninie , AGROCHEMIA – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.

W dziale WSPÓŁPRACA, koordynowanym przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka, znajdują się informacje o szkoleniach oraz zaproszenia do współpracy adresowane do poszczególnych grup interesariuszy: środowiska akademickiego, organizacji branżowych, rolników, przedsiębiorców, pracowników administracji, w szczególności doradców rolniczych. W ramach tego działu są publikowane informacje o podmiotach, które przystąpiły do projektu.

Źródło: minrol.gov.pl