Przedstawiciele NAC, Narodowej Organizacji ds. Ziemniaków poinformowali, iż w bieżącym roku zbiory ziemniaków w Bułgarii będą bardzo słabe. Zdecydowanie gorsze będą zbiory tych warzyw, a także ich plonowanie.

Taka sytuacja spowodowana została niekorzystnymi warunkami pogodowymi, co wpłynęło na redukcję zbiorów nawet na poziomie 50-60%. Wstępnie szacuje się tegoroczne zbiory na poziomie 80,0-120,0 tys. ton wobec poprzedniorocznej wielkości 150,0-180,0 tys. ton. Z uwagi na tak niską produkcję – nie zaspokoi ona popytu na lokalnym, bułgarskim rynku,
kraj zmuszony będzie do zdecydowanie większego wolumenu importu ziemniaków. Roczna
konsumpcja przez Bułgarów szacowana jest na około 420,0 – 500,0 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: freshplaza