Henryk Zając podczas swego przemówienia

O odmianach papryki uprawianych podczas spotkania w gospodarstwie Kasperków mówił Henryk Zając reprezentujący firmę Reheza. Oceniam, że obecnie w kraju możemy mieć ok. 1000 ha upraw papryki polowej. Drugie tyle uprawia się pod osłonami, w tunelach foliowych. Sprawia to, że kraj nasz staje się bardzo dużym graczem na międzynarodowym rynku papryki– powiedział ekspert. Ważne jest jednak, aby poza imponującymi areałami uprawy, jakość pozyskiwanych produktów była na odpowiednim poziomie.

Charakterystyczny kształt odmiany Kaptur F1
Charakterystyczny kształt odmiany Kaptur F1

Najwcześniejszą z uprawianych przez Sławomira Kasperka odmianą papryki w gruncie jest Red Mountain F1. Aby uzyskać dobre wyniki, należy zapewnić jej dostęp wody. Jeśli ktoś nie ma nawodnienia to niech wybierze lepiej inną odmianę. Ta jest wysoce generatywna, szybko wiąże, a system korzeniowy nie jest zbyt okazały. Wymaga dobrych warunków, troski, a wtedy jest nie tylko bardzo wczesna, ale i plonuje bardzo obficie – powiedział Henryk Zając.

Inną ciekawą odmianą, która była omawiana w Bystrzycy jest King Arthur F1. Odmiana ta niegdyś uprawiana była głównie pod osłonami, jednak radzi sobie doskonale w warunkach uprawy polowej. Aristotle F1 ma bardzo silny system korzeniowy, więc odmiana ta jest typowo przeznaczona do uprawy polowej. Wedle Henryka Zająca o jej zaletach najlepiej świadczy fakt, że około połowę nasadzeń papryki w USA realizuje się z tej właśnie odmiany. Ciekawą propozycją jest także Socrates F1. Jest wczesną odmianą, a silny wigor krzewu pozwala na uzyskanie pokaźnych plonów. Odmiana Kaptur F1 pochodząca z Węgier wydaje podłużne owoce, które można sprzedawać na świeżym rynku, ale także nadaje się do zagospodarowania przemysłowego. Pozwala na produkcję drobnej kostki, jest przydatna do wytwarzania ekstraktu.