Rola dobrego nawożenia w uprawie buraka ćwikłowego (Burak Ćwikłowy #profesjonalnie, cz. 2)


Jednym z ważniejszych parametrów decydujących o jakości sprzedawanych korzeni buraka ćwikłowego jest brak zawartość w nich metali ciężkich oraz pozostałości pestycydów. Ważnym parametrem jest również zbudowanie odpowiednio dużej suchej masy, która będzie decydować o wielkości plonu oraz właściwej zawartości cukrów. W prawidłowym zbudowaniu tych parametrów w uprawie tego warzywa mają pomóc rekomendacje przygotowywane w ramach projektu „Burak Ćwikłowy #profesjonalnie” realizowany w Grupie Producentów Broś & Broś w okolicach Krakowa.

W ocenie Włodzimierza Prusa z firmy ADOB, wprowadzenie w uprawie buraczków ćwikłowych, tam, gdzie są np. problemem z metalami ciężkimi nawożenia dolistnego dobrej jakości nawozami, w których poszczególne pierwiastki występują w postaci biodegradowalnych chelatów IDHA pozwala znacząco zmniejszyć problem zawartości metali ciężkich w plonie. Stosowanie w formie dolistnej nawozów np. z serii ADOB ProFit będzie pozwalało uzupełnić makro i mikro składniki mineralne w odpowiednich fazach rozwojowych BBCH. Zaletą tych nawozów jest ich bardzo dobra rozpuszczalność oraz wysoka jakość i czystość chemiczna zawartych w nich makro- i mikroelementów. 

Kolejnym ważnym elementem jest wyeliminowanie z procesu technologicznego nawozów mineralnych zawierającym w swoim składzie kadm, który to składnik niestety jest powszechny np. w nawozach fosforowych zwłaszcza tych produkowanych z fosforytów. W Polsce dopuszczalna zawartość kadmu w nawozach mineralnych to 50 mg/kg suchej masy nawozu. Głównym czynnikiem decydującym o ruchliwości metali ciężkich w środowisku glebowym jest jego odczyn. W glebach o odczynie pH znacznie przekraczającym wartość 7,0 (gleby alkaliczne, węglanowe i o dużej pojemności) przejście metali ciężkich w postać nierozpuszczalną zachodzi bez dodatkowych zabiegów agrotechnicznych. Oprócz wapnowania duży wpływ wywierają nawozy organiczne powodujące m.in. obniżenie kwasowości i poziomu zawartości toksycznych związków glinu oraz szkodliwych mikroorganizmów.

Metale ciężkie do gleby można wprowadzać również poprzez stosowanie zawierającej te pierwiastki saletrę wapniową, dlatego jak informował W. Prus, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z saletry wapniowej dostępnej w ofercie firmy ADOB o bardzo wysokiej jakości.

Warto również zadbać o zastosowanie określonych mikroelementów w postaci chelatów IDHA aplikowanych w wymaganych przez rośliny fazach rozwojowych i panujących warunków atmosferycznych.

W mojej ocenie ważne jest zastosowanie nawozów w odpowiedniej formie oraz ilości. Takie informacje uzyskujemy z regularnie prowadzonej analizy składu chemicznego gleby, która w tym roku została dodatkowo poszerzona o kilka istotnych parametrów. Dzięki temu zastosowaliśmy inne, od pierwotnie planowanych nawozów – informował Adam Broś. 

Więcej praktycznych informacji w materiale filmowym: