Rolnictwo regeneracyjne a uprawa ziemniaka

Z różnych stron świata napływają sygnały o zwiększającej się trosce o kondycję środowiska naturalnego i wpływie jaki działalność rolnicza ma na nie. Ostatnio zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do wdrożenia korzystniejszych ekologicznie praktyk produkcji ziemniaka podjęła kanadyjska firma McCain Foods.

McCain Foods zmienia filozofię produkcji ziemniaka

Wszystko zaczyna się w gospodarstwie. Ta porcja frytek, którą masz zamiar teraz zjeść niedawno jeszcze była ziemniakiem, uprawianym i zebranym gdzieś w rodzinnym gospodarstwie. Takie właśnie plantacje zawsze były w centrum działalności McCain Foods. Sukces, jaki odnieśliśmy, jest możliwy tylko ze względu na to, co dzieje się w rodzinnych gospodarstwach, z którymi mamy szczęście współpracować. Ale musimy prowadzić szczerą dyskusję na temat przyszłości rolnictwa – powiedział Max Koeune, prezes i dyrektor generalny McCain Foods. Jego zdaniem na całym świecie ponad jedna czwarta emisji dwutlenku węgla, która przyczyniaja się do zmian klimatycznych, pochodzi z uprawy i przetwarzania żywności. Z kolei globalny boom demograficzny tylko zaostrza ten problem. Jeśli nie zmieni się sposób w jaki działa rolnictwo, karmienie świata za 30 lat będzie wymagało 87-procentowego wzrostu emisji dwutlenku węgla.

W trosce o planetę i przyszłe pokolenia

Stały pat nie wchodzi w grę. Jeśli nie zmienimy sposobu produkcji żywności, jeśli nie wyobraźimy sobie na nowo, jak można i należy uprawiać ziemniaka, cały globalny system żywnościowy może się zawalić. Dlatego McCain podejmuje globalne zobowiązanie do przestrzegania zasad i praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Transformacja potrwa trzy, pięć, może 10 lat, ale to są kluczowe lata, aby poczynić postępy, które ochronią gospodarstw. Wszyscy musimy przyczynić się do rozwoju produkcji żywności, która prowadzona będzie w zrównoważony sposób i pomoże wyżywić planetę, zwłaszcza przyszłe i liczniejsze pokolenia, a także będzie chronić i zapewni środki do życia dla tych, którzy produkują tę żywność.

Czym jest rolnictwo regeneracyjne?

Dość syntetyczne ujęcie rolnictwa regeneracyjnego (regeneratywnego) zaprezentował prof. Jerzy Czembor z Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB. Podczas internetowej konferencji zorganizowanej 26 listopada przez EIT Food pod tytułem „Promocja rolnictwa regeneratywnego w Polsce naukowiec mówił o znaczeniu bioróżnorodności w rozwijaniu systemów rolnictwa regenertywnego. Rolnictwo regeneracyjne/regeneratywne określił jako system zasad i praktyk rolniczych, który zwiększa bioróżnorodność, wzbogaca glebę, poprawia stan wód i ulepsza usługi ekosystemowe.

Źródła: Potato News Today