Rozmowy polsko ukraińskie. Czy jest przełom?Relacje handlowe Polski i Ukrainy w sektorze rolno-spożywczym były głównym tematem spotkania ministra Czesława Siekierskiego i ambasadora Ukrainy w RP Wasyla Zwarycza. W rozmowie uczestniczył także dyrektor generalny Bogusław Wijatyk.

Wzajemnie korzystna współpraca

Ambasador Wasyl Zwarycz wyraził nadzieję na współpracę, która przyniesie korzyści zarówno Polsce, jak i Ukrainie. Stwierdził, że sektor rolno-spożywczy jest bardzo ważną częścią ukraińskiej gospodarki, a zyski z eksportu towarów rolnych znacząco zasilają budżet państwa, mocno obciążony toczącą się wojną. Obecnie duża cześć ukraińskiego zboża jest eksportowana przez Morze Czarne, ale należy się liczyć z atakami ze strony Rosji.

Minister Siekierski stwierdził, że relacje handlowe z Ukrainą należy tak ułożyć, aby z jednej strony wpierać Ukrainę, a z drugiej nie naruszać równowagi rynkowej w sąsiednich państwach, w tym w Polsce. Wyraził nadzieję, że odbywające się już robocze spotkania zespołu ekspertów z obu krajów pozwolą na wypracowanie mechanizmu licencjonowania ukraińskiego eksportu do Polski. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się online 25 stycznia 2024 r., kolejne jest planowane w bieżącym tygodniu.

Europejskie aspiracje Ukrainy

Podczas spotkania omówiono także europejskie aspiracje Ukrainy. Strona polska jest gotowa dzielić się z urzędnikami ukraińskimi wiedzą i doświadczeniami w zakresie przygotowania resortu rolnictwa do akcesji do Unii Europejskiej.

Źródło: MRiRW