Rząd zwiększa średnie dopłaty obszarowe, będą one wyższe od średniej UE


Od roku 2022 średnie dopłaty do hektara dla 90 proc. gospodarstw rolnych znacznie przewyższą dofinansowanie ustalone przez Unię Europejską. Od 2023 roku odsetek ten wzrośnie aż do 95 proc. – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Małe i średnie gospodarstwa priorytetami

Rząd przyjął Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Premier mówiąc o tym, stwierdził, że interesy polskich rolników będą bardzo dobrze zaopiekowane. Zadbamy o ich interesy w sposób, który nigdy nie miał miejsca – dodał.

M. Morawiecki uważa, iż małe i średnie gospodarstwa są gwarantem bioróżnorodności oraz ekologicznej produkcji rolnej. Zadowalającym efektem są wyższe dochody dla rolników uprawiających zboże, jednak nadal istnieje problem z wysokimi cenami nawozów. Premier zaznaczył, że w cenie nawozu główna część to cena gazu, a cena gazu bezpośrednio wiąże się z manipulacjami gazowymi po stronie Gazpromu.

Minister Rolnictwa, Wicepremier Henryk Kowalczyk poinformował, że budżet na lata 2023-2027 wynosi 25 mld euro, a to są znaczące środki finansowe.

Założenia i cele Wspólnej Polityki Rolnej

Jak zaznaczył H. Kowalczyk, w ramach tej kwoty na płatności bezpośrednie zostanie przeznaczone 17 mld euro i prawie 8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, więc dedykowane konkretnie inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dzięki tej kwocie, dzięki temu systemowi udało się wypracować to, co deklarowaliśmy, a więc uzyskanie średnich dopłat do hektara dla gospodarstw poniżej 50 ha na poziomie powyżej średniej europejskiej. Może nie jest to jeszcze bardzo dużo, ale jest to 102 proc. średniej europejskiej gospodarstwa do 50 ha – wskazał Henryk Kowalczyk

Wspólna Polityka Rolna ma wiele założeń i wiele celów do osiągnięcia – to jest zapewnienie stabilnego dochodu rolników, ale też jednym z celów jest ochrona środowiska, ochrona klimatu i takie cele również w tej Wspólnej Polityce Rolnej będziemy realizować. To jest 1/3 środków finansowych dedykowana na cele środowiskowe i klimatyczne w postaci ekoschematów – tłumaczył H. Kowalczyk

Według Ministra Rolnictwa po wdrożeniu Wspólnej Polityki Rolnej i docenieniu polskiej zdrowej żywności, eksport będzie wzrastał znacznie szybciej.

Źródło: PAP