Zaprezentowany przez markę New Holland 30 sierpnia na amerykańskich targach Farm Progress Show autonomiczny ciągnik koncepcyjny NHDrive marki New Holland, może wykonywać bez operatora szereg prac rolniczych w dzień i nocą. Jest w stanie samodzielnie dotrzeć na pole, poruszając się po wewnętrznych drogach w gospodarstwie, współpracować z innymi samoprowadzącymi się lub tradycyjnymi ciągnikami, a ponadto może być kierowany z poziomu kabiny przez operatora, zapewniając dzięki temu maksymalną elastyczność wykorzystania.

 

Na pierwszy rzut oka licznym odwiedzającym stoisko New Holland na corocznych targach w branży maszyn rolniczych Farm Progress Show, odbywających się w amerykańskim Boone w stanie Iowa, mogło się wydawać, że mają przed sobą tradycyjny ciągnik T8 Blue Power. Lecz, gdy tylko na ekranie wyświetlono poświęcony mu film, prezentujący jego niesamowite możliwości, wszystkim stało się jasne, że oto stali się świadkami epokowego wydarzenia i ujrzeli przed sobą wizję przyszłości rolnictwa zrewolucjonizowanego przez samoprowadzące się maszyny rolnicze.

Zrównoważony rozwój oparty na efektywności

Opracowany w ramach współpracy pomiędzy firmą CNH Industrial a jej długoletnim dostawcą rozwiązań w zakresie autonomicznego prowadzenia pojazdów, firmą Autonomous Solutions Incorporated (ASI, z siedzibą w stanie Utah, będącą liderem w zakresie samoprowadzących się pojazdów poruszających się poza drogami publicznymi) jest samoprowadzący się ciągnik NHDrive marki New Holland. To autonomiczna bezzałogowa maszyna, którą można monitorować i sterować za pomocą komputera w biurze lub z tabletu. Umożliwia to rolnikowi dostęp do danych dotyczących ciągnika i narzędzia niezależnie od ich miejsca pracy z dowolnego miejsca – czy to komfortowego fotela w samochodzie, domowego biura lub obory – i to w każdej chwili. Ułatwia to podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym oraz pozwala zwiększyć efektywność i wydajność pracy. Ponadto, rolnik zachowa prywatność i pełną kontrolę nad danymi maszyn.

Ciągnik sam może dojechać na pole drogami wewnętrznymi
Ciągnik sam może dojechać na pole drogami wewnętrznymi

Na jednym ekranie wyświetlane są ścieżki prowadzenia i postęp pracy pojazdu, a na drugim wyświetlany jest obraz z kamery przedstawiający w czasie rzeczywistym maksymalnie cztery widoki – dwa z przodu i dwa z tyłu maszyny. Kolejny ekran umożliwia monitorowanie i modyfikację głównych parametrów roboczych ciągnika i narzędzia, takich jak prędkość obrotowa silnika, poziom paliwa i ustawienia narzędzia, takie jak np. szybkość sadzenia lub nacisk narzędzia na glebę. Trasę przejazdu na pole można zaplanować, również gdy obejmuje ona drogi prywatne.

Trasę ciągnika można wyznaczać i śledzić z poziomu tabletu
Trasę ciągnika można wyznaczać i śledzić z poziomu tabletu

Ciągnik koncepcyjny NHDrive zagregowany został z siewnikiem i może samodzielnie przygotować uprawę zaraz po przejeździe kombajnu. Za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, będącym idealnym rozwiązaniem dla operatora prowadzącego kombajn, lub na komputerze domowym w gospodarstwie można stale monitorować i sterować parametrami roboczymi ciągnika i narzędzia i w razie potrzeby modyfikować je.

Ciągnik NHDrive może pracować przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, co pozwala ograniczyć ryzyko ludzkiej omyłki, gdyż maszyna pracuje według wcześniej przygotowanych i zoptymalizowanych planów pracy. Dzięki niej rolnik może osiągnąć wyższą wydajność i skuteczność gospodarowania, niż jest to możliwe w tradycyjny sposób. Dzięki możliwości pracy na okrągło przez całą dobę ciągnik NHDrive może w pełni wykorzystać okresy dobrej pogody na wykonywanie prac rolniczych.

W przyszłości ciągnik NHDrive wyposażony w przyczepę będzie w stanie w pełni zautomatyzować transport i przeładunek ziarna w czasie żniw.

Dwa ciągniki w jednym: maksymalna elastyczność

Ciągnik koncepcyjny NHDrive posiada w wyposażeniu kabinę, dokładnie taką samą jak w standardowym T8. Dzięki temu może być wykorzystywany do prac, których nie mógłby jeszcze wykonywać w pełni samodzielnie, takich jak prace z ładowaczem czołowym i prace transportowe z dużą prędkością.

Praca z siewnikiem i agregatem - nic trudnego dla ciągnika, który porusza się bez operatora
Praca z siewnikiem i agregatem – nic trudnego dla ciągnika, który porusza się bez operatora

Przejazd ciągnika po polu NHDrive odbywa się po optymalnych ścieżkach prowadzenia, automatycznie generowanych przez oprogramowanie przy uwzględnieniu rozmiarów i kształtu pola, występujących na nim przeszkód i szerokości narzędzia roboczego. Ponadto, będzie on w pełni kompatybilny ze wszystkimi produktami rolnictwa precyzyjnego (PLM). W przyszłości będzie on w stanie wykorzystywać wcześniej zgromadzone dane dotyczące stosowania środków ochrony roślin, nawozów i nasion, aby zapewnić maksymalną precyzję na przestrzeni lat. Przełoży się to na większą skuteczność prowadzenia prac rolniczych oraz maksymalne wykorzystanie okresów dobrej pogody. Dzięki zastosowaniu radaru, laserów LiDAR oraz kamer RGB ciągnik NHDrive jest w stanie wykrywać na polu wiele przeszkód. Przy wykryciu przeszkody ciągnik wysyła na interaktywny interfejs sygnał, a osoba kierująca pracami rolniczymi będzie mogła zdecydować, czy i w jaki sposób ciągnik może ominąć przeszkodę.

Nie można wykluczyć, że w przyszłości wszystkie ciągniki, a także inne maszyny rolnicze zostaną wyposażone w technologię NHDrive. Być może również w przyszłości także kabina całkowicie zniknie z samoprowadzących się ciągników.

Idealne ukoronowanie 10–letniej historii technologii ukierunkowanych na efektywne i zrównoważone rolnictwo

Prezentacja autonomicznego ciągnika koncepcyjnego NHDrive marki New Holland należy do najważniejszych wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu 10–lecia strategii New Holland „Lider w Zakresie Czystej Energii“. Od 2006 r. ta strategia wspiera wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i w ramach niej opracowywane są technologie mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i osiągnięcie w rolnictwie maksymalnej efektywności i wydajności, podążając za celem zapewnienia żywności dla wszystkich mieszkańców ziemi przy zaangażowaniu mniejszych zasobów.

Kontynuacja prac nad samoprowadzącym się ciągnikiem NHDrive będzie stanowiła kluczowy element strategii dotyczącej rolnictwa precyzyjnego, będącej jednym z filarów strategii Clean Energy Leader®. Stanowi też ukoronowanie koncepcji zwiększenia wydajności, produkcji, efektywności, elastyczności przy podejmowaniu decyzji przy mniejszych nakładach – to wszystko w oparciu o precyzyjne dane, umożliwiające zoptymalizowanie nakładów, ograniczenie kosztów, zużycie materiałów oraz ograniczenie zmęczenia rolnika.

– Samoprowadzący się ciągnik NHDrive otwiera przed rolnictwem przyszłości całkowicie nowe horyzonty – mówi Carlo Lambro, Prezydent marki New Holland Agriculture. – Rolnictwu przypada coraz to większa odpowiedzialność w dostarczaniu żywności wyprodukowanej w efektywny i ekologiczny sposób. Samoprowadzący się ciągnik, który może pracować na okrągło przez całą dobę, rozwiąże problem niedoboru wykwalifikowanej kadry w szczytowym okresie prac w rolnictwie, pozwoli na pełne wykorzystanie okresów dobrej pogody do prowadzenia prac na roli i na maksymalne wykorzystanie zasobów w racjonalny sposób – dodaje.

Autonomiczny ciągnik koncepcyjny NHDrive stanowi pierwszy i niezwykle istotny krok na drodze ku nowemu modelowi prowadzenia zrównoważonego rolnictwa na całym świecie. Od ponad 120 lat marce New Holland Agriculture przyświeca cel wprowadzania innowacji w rolnictwie i napawa nas dumą fakt, że możemy aktywnie wytyczać kierunek przyszłych zmian.

źródło: New Holland