W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu plantatorów

W dniu 14 lutego w Opatówku odbyło się Seminarium Producentów Warzyw Polowych. Jego głównym organizatorem była firma Fontana. W gronie partnerów wspierających organizację imprezy znalazły się takie firmy jak Enza Zaden, Takii Seeds, Bejo Zaden Poland, Biocount Polska, Oro Agri i Royal Field.

Enza Zaden i Takii Seeds w Polsce działają razem

Łukasz Bogaczyk Enza Zaden

Spotkanie otworzył Łukasz Bogaczyk. Enza Zaden to duża firma, która w 40 krajach na świecie zatrudnia ok. 1500 pracowników. Nasiona produkowane są w Tanzanii, Południowej Afryce i Argentynie. Na świecie znajduje się też 17 stacji badawczych. Cieszą się rosnącą popularnością także w Polsce. Enza Zaden jest też dystrybutorem nasion oferowanych przez Takii Seeds.

Trudności na europejskim rynku warzyw kapustnych

Dr Michał Pniak odpowiada w przerwie na pytania plantatorów

Sytuacja na rynku warzyw kapustnych jest obecnie w Europie trudna. Ma to związek z niekorzystnym przebiegiem pogody w Europie Południowej. Niektóre sieci handlowe w Zachodniej Europie reglamentują możliwość nabywania brokułów i sałaty, co dowodzi niedoboru tych warzyw na rynku. W naszej części kontynentu ceny za kapustę białą w ostatnim czasie znacząco rosły, a stawki za kapustę czerwoną były wysokie już od dłuższego czasu. Jednak w ostatnim tygodniu zainteresowanie tymi warzywami osłabło. Ceny kapusty pekińskiej były od Bożego Narodzenia mocno turbulentne, a w ostatnim czasie na rynku można zaobserwować załamanie będące wynikiem mniejszego popytu – mówił Łukasz Bogaczyk w Opatówku.

Błędy na etapie produkcji rozsady

Poruszano także kwestię problemów i wyzwań na etapie produkcji warzyw w 2016 roku. Produkcja rozsady we własnym zakresie wciąż jest popularna wśród niektórych warzywników. Nabywając torf warto oddać próbę do analizy, by zorientować się w zawartości składników pokarmowych i przydatności zakupionego podłoża do produkcji rozsady. Następnie warto go napowietrzyć. Produkując rozsadę w multiplatach lepiej jest sięgnąć po model oferujący odwodnienie komórek. Bardzo ważne jest także zachowanie higieny. Już na etapie produkcji rozsady można zarazić rośliny na przykład kiłą kapustnych jeśli używane są  te same narzędzia co na plantacjach, na przykład szpadle. Warto jest tace z rozsadą poukładać na podwyższeniu, by woda mogła spokojnie odpłynąć, a przerośnięte korzenie nie stykały się z ziemią i nie wrastały w nią. Takie umiejscowienie tac zapewnia też lepszą wentylację, co ma wpływ na zdrowotność roślin. Wielkość komórek w multiplacie i odpowiednie dawki nawozów to także czynniki warunkujące odpowiednią jakość rozsady. Zdarza się, że przy problemach z wietrzeniem rozsadnika na młodych roślinach pojawia się mączniak rzekomy, którego czas inkubacji w sprzyjających warunkach trwa zaledwie 4 dni. Należy lustrować rozsadę pod katem wystąpienia tej choroby, gdyż może ona doszczętnie zniszczyć partie rozsady.

Wyzwania w sezonie 2016

W okresie uprawy polowej niesłychanych szkód, największych od lat nastręczyła obecność tantnisia krzyżowiaczka oraz mączlik warzywnego. Tradycyjnie pewne straty spowodowała śmietka kapuściana i wciornastki. Nic więc dziwnego, że bardzo wiele uwagi podczas konferencji poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną warzyw polowych. Mówiono między innymi o adiuwantach i kondycjonerach gleby z firmy Oro Agri, a także o korelacji między bioróżnorodnością gleby a zdrowotnością uprawianych roślin. Istnieją pożyteczne grzyby, na przykład z rodzaju trichoderma, które zabezpieczają system korzeniowy roślin przed wnikaniem patogenów.

Marcin Sondej (Bejo Zaden) uważa że każdy powinien rozważnie dobrać odmianę pod warunki uprawy w jego gospodarstwie

Wiele uwagi poświęcono także propozycji odmianowej na sezon 2017 firm Enza Zaden i Bejo Zaden. Jej i zagadnieniom związanym z zapewnieniem zdrowotności gwarantującej wysokie plony poświęcone zostaną odrębne informacje, które w najbliższej przyszłości zostaną udostępnione czytelnikom portalu www.warzywapolowe.pl.

Upominki dla uczestników spotkania