Sezon 2020 z nowościami od Bayer i Seminis (cz. I)

13 lutego w Łochowie odbyło się spotkanie z przemysłem przetwórczym zorganizowane przez firmę Bayer-markę Seminis oraz współorganizatorów. W pierwszej części spotkania została zaprezentowana bieżąca sytuacja rynkowa. W drugiej części przedstawiono praktyczne zastosowanie środków ochrony roślin, omówiona została produkcja rozsady warzyw oraz przygotowanie gleby.

Prowadzący spotkanie Paweł Skrzynecki

Zmiany w areale uprawy warzyw

Radosław Grabowski z Seminis przedstawił bieżącą sytuację w produkcji podstawowych warzyw gruntowych w Polsce. Powierzchnia upraw wszystkich warzyw gruntowych w 2019 r. była większa niż w 2018 r. Zbiory warzyw gruntowych w 2019 r. wyniosły 3,76 mln ton i spadły o 8% względem 2018 r. Największy 12% spadek odnotowała kapusta (800 tys. ton). Ceny skupu w przetwórstwie, pomimo spadku plonów w części przypadków były niższe niż w ubiegłym roku. Największy spadek cen odnotowała cebula obierana z 2,1 zł w 2018 r. do 1,25 zł w 2019 r. (-40%) oraz kapusta biała (-29%). Wzrost ceny odnotowała fasola szparagowa zielona, ogórki do kwaszenia (+13%), ogórki konserwowe, pomidory do tłoczenia, pomidory do mrożenia oraz zielony groszek (+9%).

Radosław Grabowski

Sytuacja na rynku cebuli

Po bardzo wysokich cenach w poprzednich latach nastąpił rekordowy zasiew tego gatunku m.in. w Holandii ok. 35 tys. ha. Średnie zbiory w tym kraju wyniosły 50 ton/ha. Natomiast największe zbiory odnotowano w Wielkie Brytanii 60-70 ton/ha. W Polsce plony wynosiły 15-25 ton/ha w przypadku plantacji bez nawadnianych, natomiast na plantacjach nawadnianych zbierano ok. 50-60 ton/ha. Pomimo dużych zasiewów zbiory były jednak niższe w stosunku do 2018 r. Szacuje się, że na rynku europejskim braknie w tym sezonie ok. 700 tys. ton cebuli.

Produkcja grochu, fasoli i kukurydzy

W przypadku grochu dwa zakłady wycofują się ze skupu tego gatunku w 2020 roku, natomiast pozostałe prognozują wzrost przerobu o 5-10%. W przypadku fasoli powierzchnia produkcji w Europie w 2020 r. po delikatnej nadprodukcji prawdopodobnie spadnie o 3,9%. Widać tendencję wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy cukrowej o 2,2%. W Polsce planowany jest wzrost powierzchni produkcji o około 7% w stosunku do roku 2018.

Radosław Suchorzewski

Skuteczna ochrona

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer przedstawił w telegraficznym skrócie wyniki prowadzonych badań z zakresu ochrony warzyw. Doświadczenia dotyczyły ochrony herbicydowej fasoli i grochu przy wykorzystaniu produktu Bandur 600 SC. Od listopada ubiegłego roku preparat ten otrzymał dodatkowe rozszerzenia rejestracyjne w selerze korzeniowym, pietruszce naciowej, grochu na zielone nasiona i fasoli. Preparat ten ma działanie doglebowe jak i nalistne. W programie ochrony fasoli w portfolio firmy są trzy preparaty. Dwa fungicydy Constans WG i Luna Sensation 500 SC oraz herbicyd Bandur 600SC.

Warte uwagi są wyniki doświadczenia z zastosowania herbicydu Bandur 600 SC w fasoli szparagowej. Na 5 poletkach doświadczalnych zastosowano kombinację różnych dawek, w jednym przypadku kombinację w połączeniu z preparatem Command 480 EC. Oczywiście było również poletko kontrolne. Doświadczenia były prowadzone na odmianie Timgad F1 i jednej odmianie konkurencyjnej. Nasiona wysiano 21.05.2019 r. Tego samego dnia został wykonany oprysk Bandurem w dawkach 1 l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l, 3 l na hektar. Doświadczenie prowadzono na gruntach z przewagą gleb lekkich. Najlepszy efekt uzyskano przy zastosowaniu dawki 2 l/ha. Zastosowanie większych dawek skutkowało wystąpieniem fitotoksyczności na fasoli, natomiast zbyt mała dawka nie przynosiła zamierzonego efektu.

Podobnie jak w fasoli Bandur jest również zarejestrowany w grochu. Gatunek ten nie wykazuje żadnych fitotoksyczności na roślinach niezależnie od dawki 2 czy 3 l/ha. Zostały przeprowadzone również badania na pozostałości. W żadnej próbie nie stwierdzono przekroczeń. Zatem jest to bezpieczny preparat i można go stosować bez obaw w uprawie fasoli i grochu.