Skuteczna ochrona kapustnych na nowy sezon- FILM
Tym razem o tym jak chronić kapusty przed chorobami i szkodnikami oraz po jakie produkty chętnie sięgają plantatorzy rozmawiamy z Jarosławem Kowzuniem z firmy Kohidrex, której siedziba znajduje się w Wawrzeńczycach koło Krakowa. W regionie tym duże znacznie ma uprawa warzyw kapustnych na przyspieszony zbiór, te wymagają niewielkiej ochrony chemicznej. Sadzone w następnej kolejności warzywa kapustne na późniejsze zbiory oraz do przechowywania wymagają jednak właściwego zadbania o zdrowotność plonu.

W przypadku upraw na wczesny zbiór, a także w uprawie odmian kapust na późniejsze zbiory powszechnie wykorzystywanym insektycydem jest Karate Zeon 100 CS. Jego substancją czynną jest lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów). W uprawie kapusty głowiastej zarejestrowany jest do zwalczania takich szkodników jak: gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec. Dawka dla jednorazowego zastosowania tego preparatu to 0,12 l/ha. W sezonie można nim wykonać maksymalnie 2 zabiegi w odstępie co najmniej 10–14 dni.

Według J. Kowzunia na szczególną uwagę zasługuje bogaty pakiet produktów firmy Syngenta do ochrony warzyw, w tym m.in. kapustnych przed chorobami. Tutaj jednym z wybijających się na rynku produktów jest Scorpion 325 SC, którego substancją czynną jest azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) i difenokonazol (związek z grupy triazoli). W uprawie warzyw kapustnych doskonale radzi on sobie ze zwalczaniem takich chorób jak: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. W sezonie ten produkt można zastosować tylko jedne raz. Preparat ten w ciągu pierwszych 6 godzin od jego zastosowania jest bardzo dobrze pobierany przez rośliny, co zapewnia jego wysoką skuteczność. Warto również wiedzieć, że produkt ten ma rejestrację w około 20 gatunkach warzyw, co czyni go powszechnie i chętnie stosowanym fungicydem  – informuje Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta.

Ważnym i cenionym produktem w uprawie warzyw jest Amistar 250 SC. Jego substancją czynną jest azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn). Jest zarejestrowany do zwalczania takich chorób jak czerń krzyżowych (alternarioza) oraz szara pleśń. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,8 l/ha, w sezonie można wykonać aż trzy aplikacje tym produktem. Odstęp miedzy zabiegami powinny wynosić co najmniej 7 dni.

Scorpion i Amistar, to produkty stosowane przez klientów naszej firmy na przemian. Są to dwa niezwykle cenione produkty w naszym regionie – ocenia J. Kowzuń.

Kolejnym, często stosowanym produktem w ochronie warzyw jest Switch 62,5 WG. Jego substancją czynną jest cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) i fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli). Jego przykładowa rejestracja dla sałaty głowiastej i liściowej obejmuje takie choroby jak szara pleśń czy zgnilizna twardzikowa. Jest również powszechnie stosowany w uprawie cebuli, marchwi, cebuli, ogórka, papryki, pomidora czy truskawek. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,6 kg/ha. W sezonie rekomendowane są maksymalnie 2 zabiegi tym fungicydem w odstępie 10-14 dni.

Jak informuje J. Kowzuń, pochlebne opinie uzyskuje od klientów firmy, którzy w uprawie warzyw kapustnych sięgają na fungicyd RidomilGold MZ, szczególnie w ochronie przed mączniakiem rzekomym plantacji sałaty. Produkt ten zawiera metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów) i mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów). W przypadku brokułów i kalafiorów uprawianych w gruncie zarejestrowany jest do zwalczania takich chorób jak: bielik krzyżowych/rdza biała krzyżowych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 2,0 kg/ha, w sezonie można wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym fungicydem, a odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić 14–21 dni.

Więcej informacji i rekomendacji dotyczących ochrony warzyw kapustnych znajdą Państwo oglądając poniższy materiał filmowy:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Materiał promocyjny firmy Syngenta