Międzynarodowe Sympozjum na Temat Marchwi i Innych Roślin Selerowatych zgromadziło w Krakowie kilkaset osób z całego świata. W gronie tym byli przedstawiciele świata nauki, grup producentów marchwi oraz przedstawiciele firm. Był także Emiel Kamminga z Delphy, a przechowywanie marchwi było tematem jego wystąpienia.

Udana produkcja daje szanse na udane przechowywanie marchwi

Udana produkcja marchwi to 50% sukcesu. Druga połowa to przechowywanie. Przechowalnia to nie szpital. Jeśli zebrana marchew nie jest dobrej jakości, to i na etapie przechowywania można spodziewać się dużych strat – mówił w Krakowie Emiel Kamminga z Delphy. Marchew na przechowywanie w jego ocenie powinna być uprawiana w odpowiednio dobranej kwaterze pod kątem gleby. Musi też być wysiana w odpowiednim zagęszczeniu, precyzyjnie. Na etapie wzrostu warto zapewnić jej warunki zbliżone do optymalnych. Tu na czoło wysuwa się nawadnianie. Ważne jest by zebrana marchew nie była zbyt czysta. Lepiej przechowuje się, jeżeli jest nieco pokryta zmienią. Ważne jest także, by nie uszkodzić mechanicznie skórki. Zebrane powinny być wyłącznie dojrzałe warzywa.

Emiel Kamminga podczas swego wykładu w Krakowie 21 września

Wyzwania dla zdrowotności marchwi

Poważnym zagrożeniem dla skutecznego przechowywania marchwi są jej choroby grzybowe. W ich zwalczaniu problemem może okazać się odporność niektórych patogenów na stosowane substancje aktywne. Z pomocą przychodzi Fungicide Resistance Action Committee (FRAC). Komitet podaje informacje o substancjach aktywnych oraz grupach chemicznych z których one pochodzą. W ten sposób plantatorzy mogą świadomie i efektywnie rotować preparatami wykorzystywanymi w ochronie marchwi. W gronie chorób o największym ekonomicznym znaczeniu prelegent wymienił zgniliznę twardzikową. To jedna z najczęstszych chorób przechowalniczych. Spore straty czyni także szara pleśń. Problemem jest również czarna plamistość marchwi. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych chorób warto rotować uprawy. Przerwa w uprawie marchwi powinna wynosić nawet 8 lat (1:8). Pojemniki w których przechowywana jest marchew muszą być czyste.

Wykopywanie marchwi

Przygotowanie przechowalni na przyjęcie marchwi i kontrola temperatury

Dla zapewnienia optymalnych warunków przechowalniczych dobrze jest pewne działania wykonać nim jeszcze marchew zostanie zwieziona z pola. Pomieszczenie w którym będzie przechowywana należy sprowadzić do temperatury wynoszącej ok. 5°C. Ściany i podłogę należy zrosić wodą. W zależności od temperatury w jakiej prowadzone były zbiory schładzanie plonu może trwać nawet do 2,5 tygodnia. Pośpiech jest tu wskazany, jednak jeżeli w czasie gromadzenia marchwi panowała ciepła pogoda, to doprowadzenie jej do optymalnego poziomu temperaturowego zajmie kilka-kilkanaście dni.

Czas potrzebny do schłodzenia marchwi zależnie od temperatury w jakiej była zbierana

Temperatura powietrza przy jakiej prowadzono zbiór (°C) Czas potrzebny na schłodzenie marchwi (doby)
20 18
15 10
10 5
5 2

 

Po doprowadzeniu składowanego towaru do temperatury 5 °C kolejnym krokiem jest schłodzenie jej do poziomu 1°C po upływie ok. 4 tygodni. W okresie Świąt Bożego Narodzenia można pokusić się o dalszą redukcję temperatury o 0,5°C.

Kontrola CO2 i wilgotności w okresie przechowywania

Emil Kamminga zalecał, by przez cały okres zawartość CO2 w składzie atmosfery wewnątrz chłodni oscylowała wokół poziomu 2%. Jeżeli okresowo wzrośnie on do poziomu 3%, marchwi nie powinno to zaszkodzić. Jednak wyższe poziomy prowadzić mogą do ubytku masy marchwi. Marchew szybciej oddycha i starzeje się. Aby obniżyć poziom zawartości tego gazu w pomieszczeniu przechowalniczym można delikatnie uchylić drzwi. Trzeba to zrobić tak, by nie spowalniało to mocno procesu schładzania, ale jednocześnie pozbycie się nadmiaru CO2 jest ważnym elementem udanego przechowywania marchwi.

Wpływ warunków przechowywania marchwi na efektywność tego procesu

Temp. (°C) Wilgotność (%) Podsychanie w % w ciągu 30 dni Podsychanie w % w ciągu 35 tygodni Gnicie marchwi po 35 tygodniach w %
0-1 98-100 0,1-0,3 0,8-2,4 10-20
0-1 90-95 1,1-1,6 9,0-13,0 20-40
2-3 98-100 0,3-0,5 2,4-4,1 10-20
3,5-4,5 98-100 0,4-0,8 3,3-6,5 10-25
3,5-4,5 90-95 1,8-2,4 14,7-19,6 40-60

 

Kiedy sprzedawać marchew?

Prelegent podzielił się także informacjami w jaki sposób holenderscy plantatorzy oceniają szanse na skuteczne przechowanie marchwi. Aby ocenić właściwy moment na sprzedaż przeprowadzają jeden z dwóch rodzajów testów. Pierwszym jest N Sure test. Polega na wyselekcjonowaniu i pobraniu prób z 25 marchewek z 5 skrzyniopalet z grupy nie większej niż 250 pojemników. Próby pobiera się ze skóry, nakłada na specjalne paski i odsyła do laboratorium. Drugi sposób jest bardziej domowy, amatorski. Pobiera się marchew w trakcie zbioru i umieszcza w pomieszczeniu o temperaturze ok. 15°C. Ma ona pozostawać wilgotna. Po upływie 3 tygodni sprawdza się jej porażenie patogenami i na podstawie tejże kontroli ocenia przydatność marchwi do przechowywania.