Jedną z groźniejszych chorób, które porażają pomidora, jest sucha zgnilizna wierzchołkowa. Ma ona silnie ujemny wpływ na jakość i ilość pozyskiwanych owoców, co nie pozostaje bez znaczenia dla ogólnej dochodowości prowadzenia plantacji. Jak jej zapobiegać?

Sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora

Sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora, znana również jako wierzchołkowa sucha plamistość, jest powszechną chorobą, która poraża gen gatunek. Objawia się ciemnobrązowymi lub czarnymi plamami na końcach owoców, co prowadzi do ich gnicia. Główną przyczyną choroby jest niedobór wapnia w owocach, choć mogą na nią wpływać również inne czynniki, takie jak niewłaściwe nawadnianie, czy nieodpowiednie pH gleby.

Sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora może mieć znaczący wpływ na plon – zarówno pod względem ilości, jak i jakości owoców. Pomidory dotknięte suchą zgnilizną wierzchołkową często nie nadają się do sprzedaży ani konsumpcji. W rezultacie znaczna część plonu może zostać odrzucona, co bezpośrednio obniża ogólną ilość zebranych pomidorów. Choroba może prowadzić do zahamowania wzrostu owoców, co skutkuje mniejszymi, mniej atrakcyjnymi pomidorami. Plamy i zgnilizna na owocach obniżają ich wartość rynkową, nawet jeśli wewnętrzna część owocu jest nadal jadalna. W praktyce, w warunkach dużej podaży pomidorów, wizualne objawy wystąpienia choroby na owocach dyskwalifikują je z obrotu rynkowego. Kolejną konsekwencją wystąpienia tej przypadłości jest jej wpływ na pogorszenie smaku i konsystencji.

Dokarmianie roślin wapniem

Najprostszą metodą zapobiegania wystąpieniu suchej zgnilizny wierzchołkowej jest odżywienie roślin wapniem. Nie każdy nawóz zapewnia sukces na tym polu, warto więc sięgać po sprawdzone, efektywne rozwiązanie.  Za takie uznać można produkt Elvita Calcio Plus. Jest to mineralny nawóz rozpuszczalny w wodzie. Dzięki innowacyjnej formule, zapewnia dostarczenie pomidorom szybko przyswajalnego wapnia w wysokich dawkach. Pierwiastek ten występuje tu w formie 41% tlenku wapnia oraz mrówczanu wapnia, uzupełniony o technologię LSA.

Elvita Calcio Plus skutecznie zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych, powodowanych niedoborem wapnia, m.in. groźnej dla pomidorów suchej zgniliźnie wierzchołkowej. Ponadto produkt ten korzystnie wpływa na kondycję ścian komórkowych roślin, zwiększając tym samym ich wytrzymałość przechowalniczą. Wyższa jędrność owoców jest także ważną cechą dla tych plantatorów, którzy prowadzą mechaniczny zbiór pomidorów z myślą o zaopatrzeniu zakładów przetwórczych. Elvita Calcio Plus pozytywnie wpływa na jakość i wielkość plonu, dając tym samym większą opłacalność uprawy.

Elvita Calcio Plus – korzyści ze stosowania

Elvita Calcio Plus to niezwykle wartościowy nawóz. Jego zastosowanie ma wiele zalet, a najważniejsze z nich to efektywne zaopatrywanie roślin w wapń, zapobieganie chorobom fizjologicznym, poprawa przechowywania. Dla uzyskania pełni efektu Elvitę Calcio Plus można nanieść na rośliny poprzez oprysk pierwszy raz, gdy zaczynają kwitnąć i kontynuować co 7-14 dni przez cały okres wzrostu i owocowania. Regularne dostarczanie wapnia jest kluczowe dla zapobiegania suchej zgnilizny wierzchołkowej oraz dla uzyskania owoców o wysokim walorze handlowym.