Sumi Agro Poland ma 25 lat

Tomasz Malczewski prezes SAP opowiedział o historii i planach firmy


W Warszawie w dniu 24 stycznia odbyło się spotkanie prasowe. Jego organizatorem była firma Sumi Agro Poland, która w tym roku celebruje 25 lecie swej działalności. Z tej okazji dokonano podsumowania tego okresu oraz poinformowano o zamierzeniach i planach na przyszłość. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele mediów z wielu segmentów ogrodnictwa i rolnictwa.

Sumi Agro na świecie

O historii i tradycjach mówił Tomasz Malczewski, prezes Sumi Agro Poland. We wstępie swego przemówienia przekazał interesującą informację:  z grona 5000 najstarszych firm na świecie aż ok. 3500 pochodzi z Japonii. W 4 setce tego rankingu znajduje się Grupa Sumitomo. Firma swe początki ma w latach 20-tych XVII wieku. Jej założycielem był Masatomo Sumitomo (1585-1652), który w Kioto uruchomił punkt dystrybucji leków i książek. W oparciu o swą praktykę i wiedzę Masatomo opisał zasady związane z zarządzaniem podmiotu zajmującego się handlem. Właśnie ten dokument legł u podstaw koncernu Sumitomo Corporation, który w tym roku obchodzi 100 lecie swej działalności w obecnej formie prawnej. Dziś działa on w różnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł wydobywczy, chemiczny, czy transport poprzez 947 spółek na całym świecie. Znajduje w nich zatrudnienie ponad 70 tys. osób. Istotne znaczenie mają w tym gronie przedsiębiorstwa związane z rolnictwem. Jednym z nich jest Sumi Agro.

Sumi Agro w Europie i w Polsce

Na Starym Kontynencie Sumi Agro rozpoczęła swą działalność w 1992 roku, a pierwsza spółka powstała na Węgrzech. Następnie powstały firmy w innych krajach. Celem tych działań było osiągnięcie pozycji wiodącej platformy dystrybucji ś.o.r., nasion i nawozów w Europie. Firma realizuje ten cel poprzez sprzedaż produktów różnych dostawców, głównie japońskich, oraz własnych rozwiązań dla rolnictwa i ogrodnictwa. Ważny krok na drodze rozwoju postawiono w 2012 roku. Wówczas Sumi Agro Europe zapoczątkowała współpracę włoskim producentem SIPCAM. To umożliwiło firmie możliwość operowania na całym europejskim rynku ś.o.r. Polska spółka rozpoczęła swe operacje w 1994 roku. Była tym samym jedną z pierwszych w Europie. Ledwie dwa lata potem do sprzedaży trafił Mospilan 20 SP. To po dziś kluczowy produkt w portfolio SAP, wciąż jeden z najczęściej stosowanych insektycydów w Polsce.

Dzisiejsza kondycja i wyzwania przed Sumi Agro Poland

Gdy powstawała SAP w 1994 roku jej zespół liczył dziewięć osób. Dziś firma zatrudnia już 37 osób i wciąż poszukuje kolejnych.  Z tego grona 17 specjalistów pracuje w terenie jako doradcy sprzedaży. Jej centrum produkcyjnym i konfekcyjnym dla ś.o.r, nawozów i adiuwantów jest firma FREGATA S.A. w Waćmierzu. SAP współpracuje także z innymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami branżowymi czy instytutami naukowymi. Najważniejszymi produktami, jakie trafiają do plantatorów są znane i sprawdzone ś.o.r., takie jak fungicyd Topsin M 500 SC oraz wspomniany już insektycyd Mospilan 20 SP . Ma on niezwykle szeroki zakres rejestracji. Coraz większego znaczenia nabiera sprzedaż Ortus 05 SC i Yamato 303 SE. SAP dysponuje jedną z największych sieci dystrybucyjnych w Polsce, co sprawia, że jej produkty są łatwo dostępne dla plantatorów. Wyzwaniami dla firmy może być w przyszłości sprostanie wyzwaniom które niesie wzrost populacji świata, a także zmiany klimatyczne. Należy się spodziewać choćby pojawienia się w Polsce nowych, nie obserwowanych tu dotąd szkodników, a w związku z tym pojawi się konieczność ich skutecznego zwalczania.

Polski rynek ś.o.r.

Dr Michał Gazdecki przytoczył szereg interesujących danych o polskim rolnictwie i ogrodnictwie

Polska jest dla nas bardzo ważnym krajem. To 8 rynek w Europie biorąc pod uwagę zużycie ś.o.r., który w okresie naszej obecności na nim odnotował niebywały wzrost, blisko 4,5 – krotny. Bardzo możliwe, że będzie on się dalej rozwijał. Powierzchnie upraw nie będę się raczej zmieniać, ale istnieją potencjalne szanse na wzrost poprzez wykorzystanie rezerw w ich ochronie. W naszej ocenie wartości rynku ś.o.r. może urosnąć o 450-600 mln zł, z czego 94% przypada na segment produkcji zbóż – mówił dr Michał Gazdecki podczas spotkania zorganizowanego przez SAP. Największy wzrost odnotował segment fungicydów. Wartość ich sprzedaży wzrosła w naszym kraju 8-krotnie. W sadownictwie na przestrzeni ostatnich 8 lat wzrost widoczny jest także w stosowaniu herbicydów i insektycydów. Obecnie  widać daleko posuniętą koncentrację sprzedaży – 10 największych podmiotów zagospodarowało 81% polskiego rynku ś.o.r. SAP plasuje się wśród nich na 9 miejscu. Tomasz Malczewski podkreśla, że ambicją firmy jest umocnienie pozycji, także w oparciu o współpracę z wiodącymi japońskimi dostawcami. Wprowadzone zostaną na rynek produkty na bazie zupełnie nowych substancji aktywnych. Jednym z kluczowych z wyzwań jest produkcja owoców bez pozostałości ś.o.r. Rozwijany jest więc segment dyspenserów (blokerów) feromonów oraz  biostymulatorów.