Od piątku czyli od 29 lipca na Kujawach obserwuje się bardzo duże nasilenie tantnisia krzyżowiaczka. Obecnie trwają bardzo intensywne loty. O skali inwazji tego szkodnika świadczyć może liczba odłowionych samców w pułapce feromonowej w ciągu 3 dni. Dlatego już teraz należy zaplanować zabiegi, które pozwolą zatrzymać naloty tantnisia krzyżowiaczka.

W celu zmniejszenia populacji tych szkodliwych owadów można opryskiwać plantacje preparatami z grupy pyretroidów, z dodatkiem produktu Protector. Od soboty czyli 6 sierpnia powinny być wykonane zabiegi insektycydami takimi jak Affirm, Coragen czy SpinTor lub Steward na kapuście głowiastej.

Można też do ochrony zastosować produkt MiteMine, ale zabieg trzeba wykonać jak najszybciej w dawce 1,5 l/. Warto go powtórzyć 2-3 razy co 7 dni w dawce 1 l/ha. Największą skuteczność uzyskamy dodając adiuwant rozpuszczający woski roślinne Inex-A lub inny. Dzięki temu produkt zostanie skutecznie rozprowadzony po całym liściu oraz wchłonie się do wewnątrz rośliny i zacznie działać. Zabezpieczy to rośliny przed żerowaniem larw.

Tantniś krzyżowiaczek atakuje plantacje

Partnerami cyklu Monitoring Plantacji Warzyw (Komunikaty Warzywnicze) są firmy Bayer, Osadkowski SA oraz Yara Poland