W trakcie spotkania ogórkowego w Woli Gosławskiej Erkut Bac z Rijk Zwaan mówił o obniżaniu kosztów pracy w gospodarstwach. Koszty te rosną na całym świecie, to także zjawisko obserwowane w Polsce. Możliwe są jednak pewne oszczędności. Podzielił się ze zgromadzonymi plantatorami koncepcjami obniżania nakładów na utrzymanie pracowników.

Low Frequency Picking

Turecki ekspert przedstawił trzy pomysły na redukcję nakładów związanych z pozyskiwaniem owoców ogórków. Low Frequency Picking to koncepcja rzadszych zbiorów. Typowy samolot w Niemczech wymaga 24 osobowej załogi do płynnych zbiorów. Dwudziestą piątą osobą jest operator zestawu. Przeciętnie jednej taki zestaw zbiera plon z 7 ha.

Najwyższym kosztem produkcji ogórków w Niemczech, stanowiącym prawie 70% całości, są koszty pracy. Pozostałe wydatki – dzierżawy, środki produkcji, ubezpieczenia – mają znacznie mniejsze znaczenie.

Dzięki niższej częstotliwości zbiorów pojedynczy zestaw mógł pracować w ciągu sezonu na 8 ha zamiast standardowych 7 ha. Dokonano kalkulacji tego jaki miało to wpływ na koszty i przychody. Okazało się, że wzrósł udział większych ogórków, co było przewidywanym mankamentem. Rijk Zwaan już pracuje nad stworzeniem odmian, które rozwiążą ten problem. Natomiast Bridge RZ F1 to jedyna komercyjna odmiana, która już teraz w tym systemie daje dobre efekty. Prowadzone są także prace hodowlane nad stworzeniem jej następcy. Będzie ona dostosowana właśnie do takiego systemu pracy, rzadszego pozyskiwania owoców, oraz jednocześnie do wysokich zagęszczeń.Możliwe, że będzie można wysiewać 60 tys. szt./ha, co pozwoli na wysokie zbiory. Z uwagi na uzyskiwane rozmiary ogórków dziś, zbiory z 7 ha są wciąż jeszcze bardzo atrakcyjne. Jednak w gospodarstwie o powierzchni uprawy ogórków wynoszącej 56 ha w Bawarii, gdzie testowano tę koncepcję, udało się zatrudnić o 25 osób mniej, wynajęto także 3 autobusy mniej do ich transportu, a także o 12 kontenerów mieszkaniowych mniej do zakwaterowania rwaczy. Ponadto zbieranie ogórków co 4 dni zamiast co 3 dni powoduje, że rośliny mają dłuższy czas na regenerację co również zwiększa plonowanie. Z uwzględnieniem wszystkich czynników, pomimo niższych przychodów z ha spowodowanych zbieraniem nieznacznie większej ilości większych ogórków, dochód z jednego ha wzrósł o 14%.

Erkut Bac, Rijk Zwaan

Prepicking i jednorazowy zbiór

Prepicking to kolejna koncepcja ograniczania kosztów produkcji ogórków. Polega ona na łączeniu systemów zbioru jednorazowego mechanicznego ze zbiorem samolotowym, ręcznym i wielokrotnym. Pierwsze dwa – trzy zbiory ogórków prowadzone są ręcznie, a następnie wykonywany jest przejazd mechanicznym kombajnem, który kończy cykl produkcyjny. Doświadczenie prowadzone jest aktualnie w kwaterze z odmianą Liszt RZ F1. Jej części okryta była agrowłókniną, a pozostałe rośliny rosną bez osłony. Wyniki ekonomiczne znane będą po zakończeniu sezonu.

Jednorazowy zbiór to pomysł w stylu amerykańskim. Uzyskiwane w taki sposób wydajności są niskie. Do uzyskania zadowalających dochodowości potrzebne są odmiany o dobrym wyrównaniu, ale niekoniecznie wczesne. W przyszłym roku przedstawiciele Rijk Zwaan zapowiedzieli doświadczenia na większych powierzchniach i przygotowanie kalkulacji ekonomicznych które określą faktyczną zasadność wdrażania tych koncepcji produkcyjnych w gospodarstwach towarowych.