Trudny rok ze wzrostamiPolska znajduje się w światowej czołówce krajów o najwyższej dynamice wzrostu wartości rynku środków ochrony roślin. Według danych Eurostatu jesteśmy również w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw rolnych oraz areału upraw rolniczych – informował podczas konferencji prasowej 31 stycznia 2018 r. w Warszawie prezes zarządu Sumi Agro Poland Tomasz Malczewski, który dokonał również podsumowania minionego rok oraz przedstawił plany firmy na nadchodzące lata.

Tomasz Malczewski z Sumi Agro Poland podsumował miniony rok oraz przedstawił plany firmy na nadchodzące lata

Przypomniał również m.in., że stosowanie środków ochrony roślin jest w dużym stopniu uzależnione od przebiegu pogody. Mimo ogólnych wzrostów sprzedaży fungicydów, insektycydów i herbicydów w 2017 r. niektóre segmenty odnotowały wyraźny spadek. Wiosenne przymrozki spowodowały wysokie straty w sadach, co przełożyło się na niższą sprzedaż środków ochrony roślin kierowanych do ochrony tej grupy upraw. Jednakże pomimo niesprzyjającej sytuacji firma Sumi Agro Poland jako dostawca insektycydów utrzymała pozycję lidera w segmencie sadowniczym. Zgodnie z wynikami badania prowadzonego przez firmę Kleffmann i cytowanymi na konferencji źródłami całkowita wartość polskiego rynku środków ochrony roślin w 2017 r. wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Rok 2017 był dla firmy Sumi Agro Poland bardzo ważny, z uwagi chociażby na wprowadzenie do sprzedaży preparatu Mospilan w wodnorozpuszczalnych saszetkach. Technologia ta jest znana, jest jednak kosztowna i pewnie dlatego jest tak mało popularna. Wymaga również używania surowców najwyższej jakości. W 2017 roku wprowadzono na rynek dobrze przyjęty przez producentów rzepaków insektycyd o nazwie Inazuma 130 WG. Firma umocniła również rynkową pozycję takich flagowych produktów jak: Topsin, Mospilan, Yamato i Kendo.
SAP rozwija także technologię ochrony upraw przed szkodnikami wprowadzają feromony. Pierwszym takim produktem w jej portfolio jest Isomate CTT – feromonowy bloker rozmnażania owocówki jabłkóweczki, czy feromonowy dyspenser o nazwie Izonet Z do stosowania na plantacjach porzeczki do wabienia samców przeziernika porzeczkowca.
Bardzo ważnym segmentem dla japońskiego producenta środków ochrony roślin jest także uprawa rzepaku. Ograniczenia w stosowaniu zapraw neonikotynoidowych przełożyły się na zwiększone zużycie insektycydów w tej uprawie, co odzwierciedla 27% wzrost wartości tego segmentu w 2017 r. W omawianym roku portfolio Sumi Agro Poland do ochrony insektycydowej rzepaku i pszenicy ozimej zostało uzupełnione o preparat Inazuma 130 WG, oparty na acetamiprydzie oraz lambda-cyhalotrynie. Wprowadzając w 2017 r. środek Inazuma 130 WG, mieliśmy świadomość tego, że polscy rolnicy potrzebują insektycydu do rzepaku, który będzie skuteczny również w niekorzystnych, wczesnowiosennych warunkach. Sprzedaż preparatu do ochrony ponad 100 tysięcy hektarów w sezonie wiosennym oraz pozytywne opinie użytkowników są dla nas najważniejszym świadectwem efektywności Inazumy, a także zaufania, jakim plantatorzy rzepaku darzą naszą firmę – mówi Tomasz Malczewski, prezes zarządu Sumi Agro Poland.
Jeszcze w 2017 r. rejestracja preparatu Inazuma 130 WG została rozszerzona m.in. o śmietkę kapuścianą w rzepaku ozimym. Warto wspomnieć też o akarycydzie Ortus 05 SC, który uzyskał stałą rejestrację do zwalczania przędziorków w uprawie buraka cukrowego i jest obecnie jedynym produktem dopuszczonym do zwalczania tego szkodnika.
Warunki pogodowe w minionym roku sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych w najważniejszych uprawach ozimych, co przełożyło się na wzrost wartości rynku fungicydów o 9% w porównaniu z 2016 r. Wysoka presja chorób grzybowych w rzepaku i zbożach wpłynęła na decyzje zakupowe rolników przy wyborze fungicydów, co spowodowało wzrost udziałów Sumi Agro Poland w tych segmentach. Mamy w naszym portfolio unikatowe fungicydy, czego doskonałym przykładem jest jedyny na rynku środek zarejestrowany do ograniczania występowania kiły kapustnych w rzepaku – Topsin M 500 SC – dodaje Tomasz Malczewski. Rozszerzenie rejestracji Topsinu w tym zakresie firma otrzymała 10.10.2017 r.
Na rynku ŚOR coraz chętniej sięga się po niekonwencjonalne technologie ochrony i wspomagania roślin, takie jak biopestycydy czy biostymulatory, co wpływa również na wzrost areału upraw ekologicznych. Tendencję tę zauważyło Sumi Agro Europe, które w 2017 r. dokonało zakupu firmy Futureco Bioscience – producenta preparatów biologicznych.

Nowości na najbliższy sezon 
Informacje o nowych rozwiązaniach wprowadzanych przez firmę Sumi Agro Poland na najbliższy sezon przedstawił Paweł Banach. Osoby uprawiające pomidory i oberżynę powinna szczególnie zainteresować rozszerzony zakres stosowania insektycydu o nazwie Inazuma 130 WG. W uprawie rzepaku stał się również obecnie jedynym produktem do dolistnego zwalczania jesienią śmietki kapuścianej, mączlików, tantnisia krzyżowiaczka. W uprawie roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie można nim zwalczać mączliki, wciornastki, czerwce i zmienniki.

Informacje o nowych rozwiązaniach wprowadzanych przez firmę Sumi Agro Poland na najbliższy sezon przedstawił Paweł Banach

Raikiri 100 SC to z kolei powschodowy herbicyd o działaniu układowym przeznaczony jest do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy, istnieje możliwość stosowania go w mieszankach np. z Nisshin 040 SC zawierającym nikosulfuron. Izonet Z (rejestracja z 20 listopada 2017 roku) to z kolei dyspenser feromonowy do stosowania na plantacjach porzeczki do zwalczania samców przeziernika porzeczkowca.
Warte uwagi są także nowe biostymulatory, z których w tym sezonie na rynek wprowadzane są trzy produkty z linii Seipro. Pierwszym z nich jest Kaishi – zawiera L-aminokwasy, jest typowym antystresantem, poprawiającym wigor roślin i przyspieszającym regenerację roślin po niekorzystnych warunkach, rekomendowany jest do stosowania w uprawach rolniczych i sadowniczych i warzywnych. Kinactiv initial to produkt już bardziej techniczny, zawierający algi i aminokwasy, które w połączeniu z manganem pozytywnie wpływa na proces zapylenia. Ten biostymulator jest szczególnie rekomendowany w uprawie roślin jagodowych, a prowadzone z nim doświadczenia w uprawie malin, truskawek czy borówek dały bardzo dobre wyniki. Kinactiv fruits – zawiera aminokwasy oraz szereg makro- i mikroelementów. Jest rekomendowany szczególnie w uprawie jabłoni pozytywnie wpływając na wyrównanie plonu, wybarwienie oraz zdolność przechowalniczą owoców. Wprowadzane przez nas biostymulatory mają bardzo dobrą podbudowę techniczną, szczegółowo wyjaśniającą mechanizmy ich działania – informował P. Banach.
Kolejnym produktem z rozszerzonym zakresem rejestracji w rzepaku jest Topsin M 500 SC (nowe zastosowania od 10.10.2017 r) do ograniczania problemów jest w tej uprawie są z czernią krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych, szarą pleśnią oraz kiłą kapusty. Yamato 303 SE to nowe zastosowania w zbożach, chodzi tutaj o pszenżyto, a Kendo 50 EW od lipca 2017 roku stosować do zwalczania mącznika prawdziwego we wszystkich gatunkach zbóż. Również Ortus 05 SC doczekał się kolejnej zmiany w rejestracji, stając się pierwszym akarycydem do zastosowania w buraku cukrowym do zwalczania przędziorka chmielowca. W przypadku tego produktu P. Banach zwracał na aspekt techniczny zastosowani tego produktu, zarówno jeśli chodzi o dawkę, technikę opryskiwania jak też dodatek zwilżacza np. Slippa, tak aby ułatwić dotarcie cieczy roboczej na dolną stronę liści.