W ramach walki z koronawirusem podejmowane są różnorakie działania w poszczególnych krajach europejskich. 12 marca władze Ukrainy ogłosiły, że kraj ten zamyka wszystkie przejścia graniczne i dotyczy to również granic z Polską. Sytuacja ma związek z rosnącą liczbą przypadków koronawirusa w Europie.

Ukraina zamyka granice

Choć oficjalnie na Ukrainie odnotowano 1 przypadek zakażenia koronawirusem tamtejsze władze postanowiły podjąć wszelkie możliwe działania. Ukraina już wcześniej zamknęła szkoły i uczelnie, odwołano imprezy masowe i zakazano ich organizowania. Rząd w Kijowie ogłosił swoją zaskakującą decyzję w dniu dzisiejszym. Oznacza to, że nie będą możliwe podróże z Ukrainy do Polski ani z Polski na Ukrainę.

Skąd weźmiemy pracowników?

Oznaczać to może duże trudnienia dla wszystkich zatrudniających obywateli Ukrainy, w tym do prac sezonowych w gospodarstwach. Tym bardziej, że w wielu gospodarstwach zaczynają się okres wzmożonych prac. Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas może to oznaczać poważny deficyt rąk do pracy w gospodarstwach. Przypomnijmy, że tylko 2019 roku na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zatrudnionych było w gospodarstwach 60 tys. osób, w tym 58 tys. stanowili obywatel Ukrainy.