Unijny rynek cebuli jest niezwykle zmienny pod względem wolumenu zbiorów, a najnowsze dane za okres lat 2010-2014 pokazują lata lepsze i gorsze.

W roku 2011 unijne zbiory kształtowały się na poziomie ponad 6,0 mln ton, w roku 2013 było to nieco ponad 5,0 mln ton, a dane za rok 2014 pokazują wzrost do niecałych 6,0 mln ton cebuli. Największy unijny producent cebuli to Hiszpania z ubiegłorocznym wynikiem ponad 1,3 mln ton wobec 1,3 mln ton w roku 2013 oraz 1,2 mln ton w roku 2012 i 1,1 mln ton w roku 2011. Na drugim miejscu plasuje się Holandia, gdzie zbiory za ubiegły rok oszacowano na poziomie 1,05 mln ton czyli niemal tyle samo co w roku 2012. Dla porównania produkcja w tym kraju w roku 2010 wyniosła 835,0 tys. ton, w roku 2011 – 870,0 tys. ton i w roku 2013 nieco poniżej 880,0 tys. ton. Trzecie miejsce zajmuje Polska z produkcją – w roku 2014 wynoszącą 636,0 tys. ton wobec 551,0 tys. ton w roku 2013 i odpowiednio 609,0 tys. ton i 677,0 tys. ton w roku 2012 i 2011. Ponadto sporym producentem w UE jest Wielka Brytania z ubiegłoroczną produkcją wynoszącą 476,0 tys. ton oraz 378,0 tys. ton w roku 2013 i 393,0 tys. ton w roku 2012. Od kilku lat za to we Francji obserwowany jest spadkowy trend w produkcji – w roku 2014 wyniosła ona 312,0 tys. ton, w roku 2013 319,0 tys. ton podczas gdy jeszcze w roku 2011 było to ponad 409,0 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: freshplaza