Wojciech Wojcieszek (z prawej) i Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland


Wiosna to okres, kiedy pola przygotowane są pod zasiewy lub wysadzanie rozsad. W trakcie tych przygotowań trzeba zadbać również o uzupełnienie brakujących w glebie składników pokarmowych. Jak to zrobić poprawnie, zwłaszcza w roku gdy w wielu regionach Polski odczuwalny jest już deficyt wody w glebie – przypominają specjaliści z firmy Yara Poland – Wojciech Wojcieszek i Wojciech Kopeć.

Punktem wyjścia do prawidłowego nawożenia – jak przypomina Wojciech Wojcieszek z firmy Yara – jest wykonana analiza gleby (najlepiej metodą ogrodniczą, która daje pełen obraz składników pokarmowych zawartych w glebie), co tak naprawdę najlepiej jest wykonać już jesienią. Można oczywiście próbki pobierać wiosną, ale wówczas pozostaje mało czasu na uzupełnienie wszystkich składników pokarmowych, zwłaszcza gdy okaże się, że brakuje fosforu i przy tym pH jest niskie. Dlatego zwłaszcza pod względem wapnowania warto jest zbadać glebę już jesienią. Jeśli chodzi o dobór konkretnych nawozów to tutaj duże znaczenie ma to jakie gatunki będą uprawiane na danym polu. W przypadku warzyw kapustnych (poza kapustą pekińską) można część nawozów zastosować w postaci chlorkowej np. jesienią lub wczesną wiosną zastosować sól potasową, a resztę potasu podać przed sadzeniem (Yara MilaComplex) oraz pogłównie. Mało uzasadnione jest jednorazowe stosowanie przed sadzeniem czy siewem wysokich dawek potasu, który to pierwiastek potrzebny jest tak naprawdę w drugiej części sezonu wegetacyjnego. Wtedy pierwiastek ten można podać w postaci np. saletry potasowo-wapniowej Unika Clacium. Nawóz ten warto jest podać roślinom, kiedy widać już, że plantacja ma potencjał by wydać wysoki plon. Jest to nawóz, który pozwoli uzyskać wysoki plon ale wtedy gdy spełnione są inne warunki, czyli rośliny są w dobrej zdrowotności i będą mogły swobodnie pobrać podane im składniki pokarmowe – dodaje Wojciech Kopeć doradca agrotechniczy w firmie Yara Poland.

Pozostałe gatunki warzyw mogą źle reagować na nawozy chlorkowe, i dla niech bardziej korzystne będzie stosowanie potasu w formie siarczanowej. Wojciech Wojcieszek, przypomniał tutaj o znaczeniu siarki jako również ważnego makroelementu w odżywianiu roślin, a którego w wielu glebach zaczyna brakować. Dlatego poprzez stosowanie nawozów na bazie siarczanów (np. YaraMila Complex czy CropCare) wprowadza się do gleby siarkę potrzebną roślinie.

Azot jest pierwiastkiem który najlepiej jest wprowadzać do gleby w kilku dawkach dzielonych, po to by po pierwsze uniknąć strat związanych z wypłukaniem tego składnika, a po drugie unikać zakwaszaniu strefy korzeniowej (co jest szczególnie niekorzystne dla warzyw kapustnych). Dobrymi produktami azotowymi do nawożenia pogłównego są saletry wapniowe YaraLiva Tropicote i YaraLiva Nitrabor.

Należy pamiętać, by nawożenie prowadzić w oparciu o analizę gleby, potrzeby i wymagania uprawianych roślin, ale również dopasować je do warunków pogodowych panujących w danym momencie – podkreślał W. Wojcieszek. W tym sezonie w wielu regionach Polski widać już, że na starcie rośliny będą musiały zmierzyć się z deficytem wody w glebie. W takich warunkach trzeba szczególną uwagę zwrócić na to by nie stosować przed sadzeniem zbyt wysokich dawek nawozów mineralnych, co może spowodować wzrost zasolenia. Dlatego w tej sytuacji najlepiej jest podać tylko startową dawkę nawozów, skupiając się na fosforze i wapniu jako pierwiastkach potrzebnych do budowy systemu korzeniowego. Z resztą nawożenia najlepiej będzie poczekać do momentu opadów i zastosować je później w kilku dawkach.

Często popełnianym błędem już na stracie jest nieprawidłowo wyprodukowana rozsada. Tu warto zwrócić uwagę nie tylko na jak wygląda część nadziemna roślin, ale przede wszystkim jak wykształcony jest system korzeniowy. Ważne jest by część nadziemna nie była nadmiernie rozrośnięta w stosunku do systemu korzeniowego roślin, ponieważ to może skutkować gorszymi przyjęciami roślin po posadzeniu (zwłaszcza gdy po posadzeniu rośliny trafią na trudne dla nich warunki, np. susza lub chłody) . Warto przed wysadzaniem rozsady wzmocnić je nawozami dolistnymi z fosforem jak np Kristalon Żółty. W okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego roślin oraz w przypadkach zadziałania czynników ograniczających ilość i jakość liści (gwałtowne opady, wysokie pH gleby, uszkodzenia herbicydowe) h, można sięgnąć po nowy produkt Yara do nawożenia dolistnego – KristaLeaf Foto. Nawóz ten pozwala szybko odbudować zdolność fotosyntetyczną rośliny poprzez zaopatrzenie liści w magnez, mangan i żelazo czyli pierwiastki potrzebne do tworzenia chlorofilu – przypomniał W. Wojcieszek.