Jak wynika z najnowszych danych USDA, w sezonie 2015/2016 w Belgii, Francji. Niemczech, Holandii oraz w Polsce należy spodziewać się łącznych zbiorów ziemniaków tylko i wyłącznie jadalnych na poziomie 22,6 mln ton.

Dla porównania sezon wcześniej była to wielkość 26,5 mln ton – spadek tegosezonowej produkcji o 4,0 mln ton, czyli o 15%. Ponadto produkcja ziemniaków konsumpcyjnych na poziomie 22,6 mln ton w tych pięciu wspomnianych państwach będzie o 5% niższa wobec średniej wielkości zbiorów z ostatnich pięciu lat. O około 4% mniejsza jest również w sezonie 2015/2016 powierzchnia upraw ziemniaków, na mniejsze zbiory wpływ ma także zadecydowane gorsze plonowanie. Więcej w poniższej tabeli:

Produkcja ziemniaków konsumpcyjnych, mln ton

Kraj

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Belgia

3,6

4,2

2,9

3,7

4,5

3,8

Niemcy

6,7

7,5

7,1

6,4

7,7

6,5

Francja

5

5,7

4,7

5,2

6,1

5,2

Holandia

4,5

3,9

3,4

3,5

4

3,6

Polska

3,6

3,9

4,2

3,9

4,2

3,5

RAZEM

23,4

25,2

22,3

22,7

26,5

22,6

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: hortoinfo.es