12 października w siedzibie firmy Agrofim w Skierniewicach odbyło się spotkanie z udziałem światowego eksperta w zakresie nawadniania upraw Mordi Schwartz. Ma on ogromne doświadczenie w nawadnianiu i rozprowadzaniu wody i roztworów wodnych w glebie przez stosowanie zraszaczy oraz linii kroplujących. Firma Netafim prowadzi nawodnienia różnych typów plantacji pod osłonami i w warunkach polowych w różnych podłożach, oraz różnych typach gleby. Dla przykładu można podać na plantacjach ziemniaków w Kalifornii o powierzchni 150 tys. hektarów, nawadnianie według rozwiązań Netafimu.

Mardi Schwartz z Izraela wskazywał na najbardziej optymalne rozwiązania w systemach dostarczania wody
Mordi Schwartz z Izraela wskazywał na najbardziej optymalne rozwiązania w systemach dostarczania wody

To co sprawia, że Netafim jest cały czas firma numer 1 na świecie jest kompetencja i ludzie z wiedzą i doświadczeniem w każdej dziedzinie nawaniania. Najlepiej zaś o znaczeniu firmy świadczy fakt, że najlepsi producenci korzystają z produktów Netafimu – podkreślał Mordi Schwartz. Od wytworzenia pierwszego kroplownika w 1965 r. minęło 50 lat i było to wtedy pierwsze komercyjne rozwiązanie umożliwiające nawadnianie kroplowe upraw. Obecnie firma Netafim posiada zakłady produkcyjne w 16 krajach na świecie i 28 oddziałów dealerskich. Od początku firma stawiała na rozwój i ludzi, którzy będą mogli oferować produkty Netafimu na całym świecie.

Nawadnianie upraw

Gleba jako środowisko dla wzrostu korzeni, wymaga zachowania odpowiednich proporcji między zawartością powietrza i wody. Zależność tę określa polowa pojemność wodna, czyli stosunek ilości wody w glebie i powietrza. Będzie ona odmienna dla różnych typów gleb. Na glebach ciężkich mamy do czynienia z grawitacją wody w dół ale też podsiąkaniem wody, będącego konsekwencja ruchu kapilarnego w glebie. Woda na glebach ciężkich rozchodzi się promieniście, uważano na początku, że w celu zwiększenia zasięgu wody należy podawać więcej wody. Okazało się wtedy, że zastosowanie większego kroplownika nie dawało takiego efektu, ponieważ woda grawitacyjnie przemieszcza się w dół, podczas gdy ruch kapilarny wymaga czasu. Dlatego teraz już wiadomo, że zastosowanie kroplownika o małym wydatku (np. 0,6 l/godz.), w połączeniu z wydłużeniem czasu nawadniania wpływa na bardziej równomierne rozprzestrzenianie się wody w glebie i ograniczenia strat związanych z ruchem grawitacyjnym wody i przenikaniem jej do głębszych warstw. Ma to duże znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że większość aktywnych korzeni rozmieszczona jest na głębokości 5-20 cm. To wszystko sprawiało, że obecnie najczęściej sprzedawanym kroplownikiem na rynku jest kroplownik z kompensacją ciśnienia o wydatku 0,6 l/godz. Nawadnianie kroplowe w uprawach polowych to wyrównanie plonu i jego jakości, bardzo często produkt prosto z pola może być już gotowy do sprzedaży. Po za tym uzyskuje się dodatkowe korzyści związane z brakiem zraszania, a tym samym ograniczenie presji ze strony chorób.

Nawadniania kroplowe są najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dostarczania wody zwłaszcza w regionach gdzie jej brakuje
Nawadniania kroplowe są najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dostarczania wody zwłaszcza w regionach gdzie jej brakuje

Jakie taśmy kroplujace?

W kwestii doboru linii kroplujących Netafima posiada bardzo szeroką ofertę różnych rodzajów linii z odmiennymi typami kroplowników.

W liniach kroplujących z zastosowanie kroplowników z kompensacją ciśnienia UniRam RC, które składają z 3 opatentowanych komponentów: specjalnej membrany, i dwóch elementów produkowanych na wtryskarkach (to pozwala gwarantować jakość i powtarzalność), uzyskuje się równomierny wydatek poszczególnych kroplowników z różnicą +/- 5%. Kroplowniki z symbolem RC stosuje się w różnego typu uprawach rzędowych. Seria kroplowników UniRam AS (anty syfon) polecane są do upraw wieloletnich (sady i plantacje) i są to kroplowniki, które są zabezpieczone przed zasysaniem wody, powietrza lub roztworu z zewnątrz, emitery CNL są z kolei polecane do nawadniania pulsacyjnego (krótkie a częste cykle nawodnieniowe), popularne w szklarniach, szkółkach i sadach. Kolejny typ kroplowników UniRam HCNL to kroplowniki wysokociśnieniowe, które zatrzymują podawanie wody przy dużych różnicach ciśnienia. Kroplowniki z serii UniRam cechuje bardzo równomierny wydatek ciśnienia, nawet przy bardzo zmiennych ciśnieniach w zasilaniu (0,5-4 Atm).

DipNet PC to kroplowniki stworzone 15 lat temu, żeby połączyć ekonomię z dobrą jakością i stworzyć kroplowniki możliwe do wykorzystania w liniach o cienkiej i grubej ściance. W kroplownikach Drip Net udało się ograniczyć długość labiryntu przy zachowaniu dobrej filtracji. Dostępne są tu linie o grubości ścianki od 0,31 mm do 0,63 mm, i wydatku pojedynczego emitera 0,6 do 3,8 l/godz. Maksymalne ciśnienie przy tego typu kroplownikach to 3 Atm. Tego typu linie są powszechnie stosowane w uprawach warzyw czy ziemniaków gdzie linie użytkowane są przez kilka sezonów. Są również kroplowniki z kompensacją ciśnienia, dobrze sprawdzają się przy bardzo długich ciągach nawodnieniowych.

Dla każdego typu kroplowników określone jest maksymalne ciśnienie, którego nie powinno się przekraczać, bowiem wpływa to na żywotność membrany. Labirynt przez jaki przepływa woda w kroplowniku, powoduje zawirowanie wody, przez to zapobiega się osadzaniu się zanieczyszczeń. Następne cechy wyróżniające kroplowniki Netafimu to są filtry, znajdujące się w każdym kroplowniku, poza którymi cała powierzchnia kroplownik stanowi swego rodzaju filtr, podlegający samooczyszczaniu.

Streamline to swego rodzaju bestseller wśród linii kroplujących – na świecie sprzedano 6 bln m tego typu cienkościennych linii (dostępne są o grubości ścianki 0,1-0,31 mm). Powszechnie używane są w uprawach warzyw jak cebula, sałata, czosnek, marchew, ziemniaki i innych. Tu dobór linii pod względem grubości ścianki powinien być uzależniony do okresu przez jaki planuje się je użytkować. Im dłuższy ma być czas ich eksploatacji tym grubsze linie należy wybierać.

Kolejne rozwiązanie to stworzenie przenośnych instalacji nawodnieniowych, jakie są potrzebne przy uprawach realizowanych na dzierżawionych gruntach, czy też związane z koniecznością zmianowania upraw. System Polynet, polega za zastosowaniu polietylenowych przewodów, do których podłączane są linie kroplujące. Dostępne są tu przewody od 2 do 12 cali, przeznaczone do niskich ciśnień do 2,5 Atm, oraz do wyższych do maksymalnie 4 Atm.

PC Dipper to z kolei jeden z pierwszych i podstawowych kroplowników z kompensacją ciśnieni i turbulentnym przepływem wody, stworzony w 1982 roku. System popularny w Hiszpanii, gdzie używany jest do nawadniania sadów. Zaletą tego systemu jest możliwość dodawania dodatkowych kroplowników jeśli jest taka potrzeba. PCJ Dripper to z kolei kroplowniki z kompensacją ciśnienia. PCJ_LCNL Drippers mają natomiast dużą rozpiętością wydatku wody od 0,5 do 12 l/godz. Popularne są przede wszystkim w systemach szklarniowych. PCJ-HF Bubbler to z kolei emiter z dużym wydatku wody 20-40 l/godz.