Jak uniknąć stresu dla roślin przy produkcji rozsady?

Najważniejsze jest by rozsada miała zdrowy mocny system korzeniowy

Gwarancją uzyskania wysokich plonów jest wyprodukowanie zdrowej i silnej rozsady. Sadzonki słabej jakości po wysadzeniu do gruntu źle się przyjmują, część roślin wypada, a pozostałe nie zapewniają odpowiedniej wysokości i jakości plonu. W takich przypadkach zazwyczaj stosuje się dosadzanie, jednak jest to zabieg kłopotliwy, kosztowny i pracochłonny, a w efekcie i tak niezapewniający równomiernego plonowania.

Najważniejszy jest korzeń

Głównym zadaniem każdego producenta powinno być dążenie do eliminacji zabiegów związanych z naprawą szkód powstałych w procesie wysadzania. Najważniejszą sprawą jest przy tym stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju systemu korzeniowego, który na ogół podczas przesadzania ulega drobnym, acz istotnym dla przyszłego rozwoju rośliny urazom i uszkodzeniom. Nawet najbardziej profesjonalne przeprowadzenie takich zabiegów nie gwarantuje pełnej ochrony podziemnych części roślin. Odpowiednia jakość i sprawność systemu korzeniowego jest podstawowym czynnikiem determinującym wysoki procent przyjęcia sadzonek, dobrą kondycję całej uprawy, a co się z tym także wiąże – rentowność produkcji. Jak zatem stworzyć optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju korzeni podczas przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia i przesadzania roślin?

Dobrze ukorzeniona rozsada selera

Wsparcie od mikroorganizmów

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań mających ułatwić roślinom wytworzenie dużej biomasy systemu korzeniowego, jak więc wybrać ten najlepszy? Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wchodzące na polski rynek, a docenione i z powodzeniem stosowane już w USA i w krajach Europy Zachodniej, biopreparaty zawierające mikroorganizmy glebowe. W efektywny sposób wspierają rozwój i zdrowotność systemu korzeniowego oraz zwiększają aktywność biologiczną gleby. Najkorzystniej działają te produkty, które w swoim składzie zawierają wyłącznie wyselekcjonowane mikroorganizmy pozyskane z naturalnego ekosystemu glebowego – są zdolne do szybkiej adaptacji w środowisku glebowym i kolonizacji ryzosfery roślin. Dzięki nim zachodzą procesy rozkładu materii organicznej, która jest źródłem cennych składników odżywczych dla roślin oraz związków tworzących próchnicę. Ponadto stymulują interakcje w ryzosferze, które wpływają na prawidłowy i intensywny wzrost nie tylko części podziemnych, ale i nadziemnej biomasy. Odpowiadają również za zwiększenie odporności roślin na stresy, przede wszystkim na choroby. Przykładem takiego preparatu jest Bactim Mixer – mikrobiologiczny aktywator podłoży, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach. Zawiera on zestaw grzybów mikoryzowych i ryzosferowych, bakterii i drożdży silnie stymulujących wzrost i rozwój rośliny oraz zwiększających aktywność biologiczną gleby. Głównym jego zadaniem jest skrócenie czasu produkcji rozsady poprzez pobudzenie wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego (zwiększa liczbę korzeni i włośników), co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji. Biopreparat zapewnienia szybkie i głębokie ukorzenienie roślin po przesadzeniu, ułatwiając im odpowiednie zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe. Zwiększenie zasięgu systemu korzeniowego za pomocą grzybów mikoryzowych zapewnia lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie ochronne, zabezpieczając ryzosferę przed atakami patogenów odglebowych. Zmniejszają presję chorób więdnięcia i chorób systemu korzeniowego. Indukują naturalne mechanizmy obronne organizmu roślinnego i wspierają odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki temu zwiększa się odporność roślin na stresy zarówno biotyczne, jak i środowiskowe. Mikroorganizmy zawarte w preparacie są zdolne do syntezy między innymi hormonów roślinnych i innych substancji pozytywnie wpływających na metabolizm, aktywnie pobudzając wzrost roślin.

Potwierdzone działanie

Badania naukowe i praktyka stosowania mikrobiologicznego aktywatora do podłoży potwierdzają jego istotny wpływ na zwiększenie zdrowotności i sprawności systemu korzeniowego, redukcję stresu związanego z przesadzaniem i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju na starcie. Zastosowanie preparatu zapewnia tym samym wysoki poziom przyjęcia rozsady i gwarantuje znaczące polepszenie warunków do osiągnięcia wysokich i jakościowo dobrych plonów, co potwierdzają między innymi wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach.

W praktyce stosowanie aktywatora do podłoży przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie nawozów doglebowych, ograniczenie stosowania pestycydów z jednoczesnym podniesieniem jakości i ilości zbieranych plonów. Dzięki zastosowaniu unikatowych szczepów mikroorganizmów możemy zwiększyć wydajność i produktywność uprawy w sposób bezpieczny – w zgodzie z naturą.

 

Anna Rogowska/Agencja Prasowa Jatrejon