Urzędy konsularne na Ukrainie wznawiają częściowo wydawanie wiz

Zbiory kalafiorów realizowane są z wykorzystaniem takich taśmociągów

Uprzejmie informujemy, że od 4 maja br. urzędy konsularne na Ukrainie wznawiają częściowo wydawanie wiz. W początkowym okresie przyjmowane będą wyłącznie wnioski wizowe na wizę w celu wykonywania pracy w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

.
Uprzejmie informujemy, że od 4 maja br. urzędy konsularne na Ukrainie wznawiają częściowo wydawanie wiz. W początkowym okresie przyjmowane będą wyłącznie wnioski wizowe na wizę w celu wykonywania pracy w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

W związku z powyższym od 30 kwietnia br. możliwa będzie rejestracja na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat dla osób posiadających dokumenty do pracy w rolnictwie, sadownictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

Osoby, które zarejestrują się na dostępne terminy w innym celu niż praca w rolnictwie, ogrodnictwie oraz transporcie międzynarodowym, nie będą przyjęte.

Osoby, które zarejestrują się w systemie e-konsulat, w celu złożenia wniosku wizowego powinny przestrzegać następujących zasad:

  • w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;
  • drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie;
  • należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d w punkcie „Jakie dokumenty złożyć”;
  • oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;
  • wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;
  • wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

Źródło: gov.pl