Wzrost zainteresowania konsumentów kapustą brukselska w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej był podyktowany pojawieniem się wielu nowych receptur jej przygotowania, jej popularnością w restauracjach, a także trendem w kierunku zdrowszych, łatwych do przygotowania posiłków. Dodatkowo do zakupów skłania fakt dostępności na rynku wielu nowych opcji pakowania i przygotowania brukselki.


Produkcja brukselki w Ameryce Północnej przenosi się coraz bardziej na północ. Meksyk nadal dostarcza większość produktów na rynek, ale dostawy są coraz mniejsze przed nadejściem lata. To powoduje pewien niedobór brukselki na rynku. Pojawia się bowiem luka pomiędzy kończącym się sezonem w Meksyku a początkiem dostaw z Kalifornii. Tak jest i w tym sezonie, kiedy to obfite opady na początku roku znacznie opóźniły sezon dostaw brukselki z Kalifornii. Tymczasem popyt przewyższa podaż, i na rynku zaczyna brakować brukselki. Ceny są rekordowo wysokie i wynoszą nawet 24 $ za kilogram.Brukselka umacnia swoja pozycję w sprzedaży i staje się coraz bardziej popularnym warzywem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szczególny wzrost popytu obserwowany jest w okresach poprzedzających Święto Dziękczynienia i Świąt Bożego Narodzenia.

źródło: brussels-sprouts.com