Kolejen etapy różyczkowania - kalafiory trafiją na taśmę przyjęciową


Na spotkaniu z przedstawicielami zakładów przetwórczych zorganizowanym w styczniu przez firmę Syngenta omawiane było wiele aspektów związanych z uprawą warzyw, ich jakością czy ich wolumenami skupowanymi przez przemysł. O ostatnim z wymienionych zagadnień mówił w Warszawie Zbigniew Chuchnowski z firmy Syngenta. Z kolei Rafał Żmuda, dokonał przeglądu odmian z katalogu firmy Syngenta, które są godne polecenia do produkcji na potrzeby zakładów przetwórczych.

Skup warzyw w Polsce

Zbigniew Chuchnowski z firmy Syngenta

Jak informował Zbigniew Chuchnowski, w 2016 roku kalafiory były kupowane bardzo chętnie, gdyż plonowały obficie i dawały surowiec dobrej jakości. Szacunki prelegenta wskazują, że zakłady przetwórcze w 2016 roku skupiły aż o 48% więcej ton różyczki kalafiorów.  Brokuł też plonował lepiej niż w 2015 roku, jednak wzrost w tym przypadku nie był aż tak spektakularny jak w przypadku kalafiorów . Zakłady zakupiły 8% ton różyczki brokułów więcej niż w sezonie 2015. W przypadku grochu nastąpił 13% spadek zakupionego przez zakłady wolumenu surowca. Skup prowadziło 14 zakładów, tyle co w 2015 roku, lecz areał upraw w 2016 roku był niższy o 20%. Blisko dwukrotny wzrost skupu odnotowano w przypadku kukurydzy słodkiej. Wyniósł on dokładnie 89%, co po części było pokłosiem dobrej aury, sprzyjającej plonowaniu tego gatunku. Jeszcze bardziej spektakularny był wzrost skupu fasoli. Wyniósł on 105% w 2016 roku wobec 2015 roku. Warto jednak pamiętać, że sezon 2015 był wybitnie niesprzyjający dla wzrostu i plonowania tego gatunku, co miało też przełożenie na uzyskane plony. Jednak w niezłym pogodowo 2014 roku surowca także było mniej, a więc można mówić o stabilnym trendzie wzrostowym, choć być może nie aż tak dynamicznym jak wskazywać mogłaby analiza jedynie dwóch ostatnich sezonów.

Które odmiany dawały najlepsze plony?

Rafał Żmuda omawia nowe odmiany warzyw polowych

Rafał Żmuda omówił odmiany warzyw z katalogu firmy Syngenta , które w 2016 roku dały szczególnie dobre rezultaty w krajowej produkcji ukierunkowanej na przemysł.

W gronie kalafiorów z pewnością warto wymienić „trzech siłaczy” , których uprawa jesienna daje znakomite rezultaty pod kątem ilości i jakości pozyskiwanej różyczki. Gohan F1 to wariant uniwersalny na cały okres kampanii jesiennej. Odmiana cechuje się dużym wigorem. David F1 jak zwykle najlepiej plonujące w październiku, a na nieco wcześniejsze zbioru rekomendowałbym uprawę odmiany  Cabral F1. Pozwala ona na pozyskiwania różyczki już od września – mówił prelegent.

Kalafior Gohan F1

Wymieniał też odmiany brokułów, które pozwoliły na pozyskanie dobrych plonów. Pierwszą z nich było Monrello F1. To kreacja na zbiór we wrześniu i październiku, dająca wysoki, pewny plon bardzo dobrej jakości róż z drobnym pączkiem. Drugą wspomnianą odmianą był Batory F1, który również plonował bardzo obficie i co było ważne, dość wiernie trzymał okres wegetacji. To pozwoliło uzyskać wysoki plon również ciężkich i zwartych różyczek, a dodatkowo ułatwiało planowanie i logistykę prac przy cięciu i dostarczaniu surowca do punktów odbioru.

Odmiana Tyson

W segmencie supersłodkiej kukurydzy wyróżnił się Tyson F1. To odmiana średnio wczesna, dająca wysoki plon nawet w stresowych warunkach niedoboru wody bez utraty jakości. Stanowi ona świetne uzupełnienie do innych odmian, takich jak najwcześniejsza Sweetstar F1 czy nieco późniejszy Overland F1. To odmiany kukurydzy obecne i znane na polskim rynku.

Odmiana Momentum F1

Niezawodnymi odmianami grochu nadal są wczesna Prelado F1 czy kilka dni późniejsza Olinda F1. Z odmian o średnim okresie wegetacji na uwagę zasługuje nowa odmian Sabrina F1. Cechuje ją wysoki potencjał plonotwórczy, i co ważne w niektórych latach, tolerancją na stres wodny. W uprawie fasoli nadal dobre efekty, szczególnie w stresowych warunkach dają odmiany Momentum F1 i Opportune F1. Obie ze względu na swój silny wigor dobrze radzą sobie w okresach niedoboru wody – nie wykazują spadku plonowania.