Tematy związane z przechowywaniem warzyw były poruszane podczas tegorocznych Drzwi Otwartych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach . Omówił je prof. dr hab. Franciszek Adamicki, zwracając uwagę na warunki przechowywania poszczególnych grup warzyw, jak również czynniki które wpływają na ten proces.

Cebula

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki omawiał aspekty majce wpływ na przechowywanie warzyw. Przypomniał na wstępie, że w okresie przechowywania produktów w ciągu miesiąca wynosić ubytki ich masy na skutek zachodzących procesów fizjologicznych mogą sięgać 0,5-1%, na skutek porażenia patogenami do 50%, na skutek przerastania szczypioru u cebuli – do 25%. Na zdolność przechowalniczą wpływa wiele czynników produkcyjnych począwszy od odmiany, stanowiska, nawożenia (głównie K i N), ochrony przed chorobami i szkodnikami, warunków atmosferycznych i innych dodatkowych zabiegów – podkreślał prof. F. Adamicki. W odniesieniu do cebuli prelegent zwracał uwagę na dobra ochronę cebuli przed chorobami, co warunkuje jej przydatność do długiego przechowywania. Należy unikać wtórnego zachwaszczenia, a w okresie gdy załamane jest 50% szczypioru wykonać oprysk Fazorem.

Zaraz po wykopaniu cebula będąc w spoczynku bezwzględnym jest odporna na działanie czynników zewnętrznych
Zaraz po wykopaniu cebula będąc w spoczynku bezwzględnym jest odporna na działanie czynników zewnętrznych
Podczas przechowywania cebuli należy zapewnić stabilne warunki temperaturowe
Podczas przechowywania cebuli należy zapewnić stabilne warunki temperaturowe

Cebula jest gatunkiem, który ma dwa okresy spoczynku. Bezwzględny – zaraz po zbiorze przez około 30-60 dni (w zależności od odmiany i warunków uprawowych) kiedy to cebula nie reaguje na temperaturę i w tym okresie może być dosuszana nawet temperaturą do 30°C. Spoczynek względny to okres kiedy cebula reaguje silnie na warunki zewnętrzne tj. temperaturę i wilgotność. W zależności od tych parametrów może szybko wyrastać w szczypior.

W tym roku były dość trudne warunki do wzrostu cebuli. Przyrost główki u cebuli następuje gdy dzień wynosi 12-16 godzin, a temperaturą koło 20°C. Gdy w sierpniu dzień się skraca cebula może przechodzić we wzrost wegetatywny co nie jest korzystne z punktu widzenia przechowywania. Najwięcej strat w okresie przechowywania następuje na skutek przerastania szczypiorem, a to zależy od przebiegu warunków w trakcie uprawy oraz w okresie przechowywania. Optymalne warunki do przechowywania cebuli to 1-2°C lub nawet temperatura ujemna, wilgotność względna powinna być 70-75%. Będzie to miało szczególne znaczenie w tym sezonie, a tam gdzie składowaną cebulę schładza się tylko powietrzem zewnętrznym szybko może dochodzić do wyrastania cebuli w szczypior.

Podczas wykopywania marchwi ważne by jak najwięcej ziemie zostało na korzeniach
Podczas wykopywania marchwi ważne by jak najwięcej ziemie zostało na korzeniach

W przypadku marchwi ważny jest okres zbioru, który to powinien być realizowany gdy gleba jest wilgotna i jej część przylega do korzeni – optymalnie gdy w skrzyniach z wykopanymi korzeniami jest do 25 % ziemi. Marchew najlepiej jest przechowywać w temperaturze 0-1°C i wilgotności powietrza 95-98%. Bardzo wrażliwa jest na etylen, tak więc nie powinna przebywać w komorach z jabłkami czy innymi owcami. Często też w komorach gdzie przechowywane są warzywa korzeniowe montuje się spalarki etylenu.

Kapusta pekińska przechowywana w pojedynczych skrzynkach
Kapusta pekińska przechowywana w pojedynczych skrzynkach

Przechowywanie kapusty najlepiej jest prowadzić w temperaturze koło 0°C, wysokiej wilgotności powietrza 90-95%. Można przechowywać kapustę w warunkach kontrolowanej atmosfery, ale trzeba uważać na etylen. W odniesieniu do kapusty pekińskiej, prof. F. Adamicki podkreślał duży wpływa na zdolność przechowalniczą warunków przed zbiorami – temperatura w okresie 3 tygodni przed zbiorami najlepiej gdy wynosi 10-12°C. Również deficyt wody – tak jak w tym sezonie – może obniżać zdolność przechowalniczą główek kapusty. Związane jest to z występowaniem na kapuście tipburn, czyli zamieraniem liści wewnętrznych. Takie główki w trakcie przechowywanie są narażone na infekcje i mogą zagniwać. Kapusta pekińska bardzo dobrze przechowuje się w warunkach kontrolowanej atmosfery – optymalny skład gazowy wynosi 1-2,5 CO2 i 1-2% O2. Nie należy dopuszczać do spadku poziomu tlenu poniżej 1%, gdyż przy słabej cyrkulacji powietrza w komorze, może miejscami dochodzić do oddychania beztlenowego.