Według najnowszych danych szacunkowych Instytutu Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w bieżącym roku prognozowane łączne zbiory warzyw powinny wynieść około 5080,0 tys. ton z czego 4090,0 tys. ton to same warzywa gruntowe.

W tej grupie produktowej jak co roku dominuje produkcja białej kapusty z szacunkiem około 950,0 tys. ton. Ponadto 990,0 tys. ton to proponowane zbiory warzyw spod osłon oraz 320,0 tys. ton pieczarek.

PRODUKCJA WEDŁUG IERIGŻ W TYS. TON

2014 2015 2016 (prognoza)

Warzywa łącznie

5607,1 4795,1 5080
Warzywa gruntowe 4639 3792,8 4090
kapusta 1156,4 875 950
marchew 822,6 677,7 700
cebula 651,1 548,4 630
kalafiory 245,6 194,6 225
Ogórki gruntowe 266,9 220,6 220
Pomidory gruntowe 271,9 236,4 235
Buraki ćwikłowe 357,8 297 330
Pozostałe warzywa gruntowe 866,7 743,1 800
Warzywa spod osłon 968,1 1002,3 990
Pomidory spod osłon 538,7 553,2 550
Ogórki spod osłon 265,1 266,7 260
Pozostałe warzywa spod osłon 164,3 182,4 180
pieczarki 310 315 320