Raszlownice pozwalają na zapakowaie cebuli w opakowania jednostkowe o masie już od. 0,5 kg.

Polskim producentom warzyw kraje na położone na wschód od Bugu jawiły się głównie jako rynki zbytu. Być może przyjdzie niedługo zweryfikować ten powszechny pogląd. Okazuje się bowiem, że ostatnie dane statystyczne wykazują wzrost eksportu warzyw z Ukrainy i Rosji.

Więcej marchwi, cebuli i ogórków z Ukrainy

Nasi południowi sąsiedzi odnotowali znaczący wzrost eksportu marchwi w sezonie 2016/2017. Szacunkowo, w porównaniu z poprzednim okresem, a więc latami 2015-2016 wyniósł on ok. 6 razy więcej, czyli 1,9 tys. ton. To dobra wiadomość dla ukraińskich plantatorów, którzy odbudowują swoją pozycję na międzynarodowych rynkach po dramatycznym spadku eksportu spowodowanym rosyjskim embargo nałożonym na ten kraj. Jeżeli ta dynamika wzrostu eksportu się utrzyma, to być może niedługo uda się osiągnąć jego poziom sprzed okresu destabilizacji politycznej, gdy eksport marchwi wynosił ok. 4,3 tys. ton. Obecnie głównym odbiorcą ukraińskiej marchwi jest Mołdawia. Ukraińscy eksporterzy warzyw odnoszą też pewne sukcesy w innych krajach i innych gatunkach warzyw. Wart podkreślenia jest  8-krotny wzrost eksportu cebuli do Iraku oraz 40% wzrost eksportu ukraińskich ogórków ogółem.

Imponujące dane z Rosji

Także z Rosji napływają wieści o wzroście eksportu świeżych ale i mrożonych warzyw. Dane za pierwsze półrocze 2017 mówią o wzroście eksportu ogórków wynoszącym 29% oraz wzroście eksportu kapusty wynoszącym blisko 13%. Wedle rosyjskich ekspertów z branży wśród zagranicznych kontrahentów uwidacznia się w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie rosyjską fasolą i ziemniakami. Rosyjscy plantatorzy zaczęli chętniej uprawiać warzywa. Dlatego też możliwy jest wzrost ich eksportu. Jednak korzystniej byłoby obecnie zastanowić się nad tym jak zaopatrzyć rodzimy rynek. Pamiętajmy, że Rosja wciąż jest krajem importującym blisko 1 mln ton warzyw rocznie. – mówi Sergiej Korolyov z Krajowego Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw w Rosji. Czynnikiem stojącym za tak silnym trendem wzrostowym w eksporcie warzyw jest kurs wymiany rubla. Sprawia on, że rosyjscy producenci i handlowcy chętniej poszukują nabywców na swój towar zagranicą. Nie dziwi więc także, że eksport mrożonych owoców zanotował skokowy wzrost, który w omawianym okresie wyniósł aż 350%.

Źródła: fruit-inform.com, rt.com