Celem skutecznej ochrony marchwi podczas uprawy jest zapewnienie jej wysokiej zdrowotności podczas wzrostu, ale nie tylko. Chodzi także o możliwość długiego jej przechowywania, nawet przez kilka miesięcy. Jednym z czynników umożliwiającym realizację tych celów jest skuteczna ochrona marchwi. O tym w jaki sposób zadbać o marchew by uzyskać zadowalające wyniki produkcyjne opowiada dr Kamil Jeziorek z firmy Syngenta Polska.

Ochrona marchwi w okresie wegetacji

Począwszy od wysiewu marchwi bardzo ważne jest zabezpieczenie jej przed zachwaszczeniem. Dobrym sposobem realizacji tego celu jest wykonanie zabiegu preparatem Boxer 800 EC. Można go stosować już w fazie 2-4 liści. To środek oparty o prosulfokarb. Wykazuje działanie nalistne i doglebowe. Zalecana dawka to 3-4 l/ha. Służy on do niszczenia chwastów jednorocznych jedno i dwuliściennych. Do skutecznej likwidacji szkodliwych roślin z pierwszej grupy sięgnąć można po Fusilade Forte 150 EC.

Nie mniej od ochrony herbicydowej ważne jest zabezpieczenie marchwi przed chorobami grzybowymi. Plantacje atakuje szereg takich chorób, a najgroźniejsze to mączniak prawdziwy, alternarioza czy zgnilizna twardzikowa. Brak zachwaszczenia redukuje nieco presje patogenów, które przybierają na sile zwłaszcza w okresie ciepłej, wilgotnej pogody. Nie oznacza to jednak, że zniszczenie chwastów uwalnia plantatora od troski o zdrowotność roślin. Aby ochronić marchew przed mączniakiem prawdziwym, alternariozą naci czy czarną zgnilizną marchwi wykorzystać można preparat Scorpion 325 SC. Zalecana dawka wynosi 1 l/ha. Preparat działa powierzchownie i systemicznie, stosuje się go zapobiegawczo i interwencyjnie. W swym składzie zawiera azoksystrobinę i difenokonazol. Zapobiegawczo sięgnąć można po Amistar 250 SC, który działa wgłębnie i systemicznie. Tu dawka na 1 ha to 0,8 l/ha. Amistar Opti 480 SC w odróżnieniu od poprzednio wymienionego produktu w składzie poza azoksystrobiną zawiera także chlorotanonil. Aby zabieg fungicydowy był skuteczny dawka tego preparatu musi być większa i wynosić 2-2,5 l/ha. Amistar 250 SC jest zarejestrowany do zwalczania alternariozy naci i mączniaka prawdziwego, zaś Amistar Opti 480 SC posiada rejestrację do walki z mączniakiem prawdziwym oraz alternariozą marchwi.

Dobra ochrona a długie przechowywanie marchwi

Ochrona marchwi nabiera szczególnego znaczenia przed zbiorami. Wówczas zwiększone zagęszczenia, pojawiające się zachwaszczenie czy zarodnikowanie z sąsiednich plantacji sprawiają, że konieczne staje się zintensyfikowanie zabiegów. W tej sytuacji poza wymienionymi już preparatami sięgnąć można po Switch 62,5 WG. Jest to skuteczne rozwiązanie na takie choroby jak szara pleśń, zgnilizna twardzikowa czy alternarioza. Produkt zawiera dwie substancje aktywne – cyprodynil i fludioksonil. Wykazuje działanie powierzchniowe i wgłębne. Zalecana dawka preparatu w ochronie marchwi to 0,8 kg/ha. Można go stosować zapobiegawczo i interwencyjnie.

Długie i dobre przechowywanie marchwi

Aby z powodzeniem przechowywać marchew przez długi okres, przekraczający niekiedy nawet 6 miesięcy, poza odpowiednią infrastrukturą warto też zadbać o zdrowotność roślin. Duże straty na etapie przechowywania może poczynić zwłaszcza alternarioza. Aby im przeciwdziałań należy prowadzić regularną ochronę fungicydową, rotując preparaty tak, by przemienność zawartych w nich substancjach aktywnych wykluczyła możliwość wystąpienia odporności. Dobre rezultaty daje wykorzystywanie naprzemienne takich preparatów jak Scorpion 325 SC, Amistar 250 SC czy Amistar Opti 480 SC lub Switch 62,5 WG. Inną groźna na etapie przechowywania chorobą jest czarna zgnilizna marchwi. Tu bardzo dobrym rozwiązaniem jest dwuskładnikowy preparat Scorpion 325 SC, działający zapobiegawczo i interwencyjnie. Przeciw szarej pleśni i zgniliźnie twardzikowej stosować warto Switch 62,5 WG. Zastosowany przed zbiorem zapewnia marchwi długie zabezpieczenie w trakcie okresu który plon spędza w chłodni.