Plantacje na wyścielanych folią zagonach z fertygacją

Fertygacja to technika nawożenia umożliwiająca jednoczesne wprowadzenie wody i składników pokarmowych za pomocą taśm, linii kroplujących czy innych systemów nawodnieniowych, spotykanych w uprawie. Z pozoru łatwa do wykonania, dostarcza jednak wielu problemów i pytań. Wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniu, Yara Poland organizuje konferencję, na której podzieli się własnymi praktycznymi spostrzeżeniami zebranymi podczas długoletniej pracy doradczej z producentami warzyw i owoców. 

Zapraszamy Państwa na to wydarzenie, które odbędzie się podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) w Nadarzynie w sali wykładowej B (od głównego wejścia korytarzem w prawo do końca)

Termin: 9 stycznia 2019 r. Rozpoczęcie godzina 12:30.

Zachęcamy także przez cały okres targów do odwiedzenia naszego stoiska C52 , które znajduje się w sektorze C (obok Sali wykładowej nr 1).

Zagadnienia, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji:

  1. YaraTeraTM – precyzyjna fertygacja – Wojciech Wojcieszek, Yara Poland

Zespół Yara Poland od 25 lat oferuje polskim ogrodnikom nie tylko nawozy ale również profesjonalne wsparcie w zakresie technologii ich stosowania w żywieniu roślin, w tym najefektywniejszej z nich – fertygacji. Pakiet działań, usług i produktów firmy związanych z tą technologią, zebrany aktualnie pod wspólną nazwą YaraTera, zostanie przedstawiony podczas wykładu wprowadzającego do konferencji.

  1. Fertygacja – dobrze, ale w jakim celu? – Wojciech Kopeć, Yara Poland

Czy fertygacja będzie dominującą techniką we wprowadzaniu składników pokarmowych? Jakie cele ekonomiczne, ilościowe i wielkościowe możemy uzyskać poprzez konsekwentne wprowadzanie nawozów razem z wodą? Czy ta technika ma znaczący wpływ na środowisko? Jak wyglądają przepisy prawa związanego z wykorzystywaniem wody do celów rolniczych? Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na kolejnej prelekcji;

  1. Wyzwania i problemy, które możemy napotkać podczas prowadzenia fertygacji – Sebastian Przedzienkowski, Yara Poland

O wielu praktycznych problemach które mogą spotkać nas podczas regularnego wprowadzania wody i składników pokarmowych, takich jak: zasolenie, zalanie, brak kontroli nad pH i wielu innych niuansach zostaną przedstawione przez prelegenta.

  1. Polifosforany w uprawach inertnych i w gruncie – Henryk Wilczyński, Yara Poland

O niestandardowej formie fosforu wprowadzonej do produktu Super FK 30 (Antiblock Mineral), przeznaczonego do fertygacji, praktycznych doświadczeniach z produktem, dotyczących głównie poprawy wielkości i masy systemu korzeniowego, wpływie na czystość linii kroplujących, jak i zmniejszeniu występowania chorób fizjologicznych związanych z niedoborami wapnia wprowadzi nas kolejna prezentacja.

  1. Wykorzystanie fertygacji do upraw w gruncie – dr inż Andrzej Grenda, Yara Poland

O prawidłowym podejściu do fertygacji w gruncie, odpowiednim doborze nawozów, optymalnym sporządzeniu pożywek oraz uzyskaniu odpowiedniego stężenia na emiterach opowie nam kolejny wykład.

  1. Uprawa w podłożach o małej objętości – Jarosław Barszczewski, Yara Poland

Czemu używamy podłoży o malej objętości (ULV) ? Jakie są podłoża o małej objętości ? Co w nich można uprawiać? Rodzaje upraw w podłożach ULV. Przewagi i słabości technik uprawy w ULV ? Czy zatem warto uprawiać w podłożach ULV? Odpowiedzi na tak postawione pytania zostaną podane w bardzo praktyczny sposób podczas prelekcji.

  1. Podsumowanie konferencji – Wojciech Wojcieszek: Yara Poland