Objawy zarazy ziemniaka na liściach


Przebieg pogody w tym sezonie sprzyja występowaniu zarówno chorób jak i szkodników. W wielu regionach wysokie temperatury w połączniu z przelotnymi opadami deszczu powodują często bardzo szybki chorób grzybowych. Z kolei susza stwarza dogodne warunki do zerowania szkodników.

Warzywa cebulowe – mączniak rzekomy

Początkowe objawy mączniaka rzekomego cebuli
Początkowe objawy mączniaka rzekomego cebuli

Zaleca się lustrowanie plantacji pod kontem mączniaka rzekomego, patogen ten występuje bardzo powszechnie na terenie całego kraju w szczególności w okresie opadów. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – szarobiały nalot grzybni na blaszce liściowej zaleca się wykonanie zabiegu ochrony preparatem:

  • Mildex 711,9 WG w dawce 2,5 kg/ha nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
  • Infinito 687,5 S.C. w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3

zabiegi tym środkiem.

  • Od momentu formowania się cebul zaleca się zastosowanie środka

Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed

mączniakiem rzekomym i zgnilizną szyjki cebuli oraz znacznie ogranicza rozwój

stemphylium. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody

200- 400 l/ha.

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów z tych samych grup chemicznych.

Pomidor

Objawy zarazy ziemniaka na liściach
Objawy zarazy ziemniaka na liściach

W uprawach pomidora w tunelach foliowym i w gruncie istnieje zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka na pomidorach. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów choroby – brązowo oliwkowe plamy na liściach i zawiązkach owoców zalecamy zastosować środek Mildex 711,9 WG o działaniu układowym.

 

 

 

  • W uprawach pod osłonami zalecane stężenie: 0,2-0,3 % ( 200 – 300) ml środka w 100 litrach wody, przy ilości cieczy użytkowej: 120 – 150 l/1000m2;
  • W uprawach gruntowych zalecana dawka 2 – 2,5 kg/ha;

Jeżeli był wykonany już zabieg tym środkiem to następny można wykonać po 7-10. Środek może być użyty 3 – 5 razy w sezonie wegetacyjnym, wymagane jest też stosowanie innych dopuszczonych środków w przemiennym stosowaniu.

Marchew

Bawełnica topolowo-marchwiana (Pemphigus phoenix)

Korzenie marchwi zaatakowane przez bawełnicę topolowo-marchwianą
Korzenie marchwi zaatakowane przez bawełnicę topolowo-marchwianą

Ciepła i sucha pogoda w tym sezonie powoduje intensywny rozwój kolonii mszyc, w niektórych rejonach kraju bawełnica zasiedla już plantacje marchwi. Zalecamy lustracje plantacji.

Kontrolę obecności tego szkodnika na korzeniach marchwi prowadzi się przy pomocy „odkrywek”. Należy w 3-4 miejscach na odcinku 0,5 m rzędu wykopać marchew i dokładnie obejrzeć korzenie. Jedna kolonia tej mszycy- obecność „białej waty” jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach.

  • Do zwalczania Bawełnicy Topolowo – marchwiowej polecamy zarejestrowany w maju 2013 preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha. Okres karencji w marchwi to tylko 7 dni