Na czerwiec 2017 roku planowany jest kolejny ważny nabór wniosków z PROW 2014-2020. Będzie to „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabór powinien zainteresować rolników, którzy myślą o unowocześnieniu swoich gospodarstw, poprzez zakup oprogramowania komputerowego, czy wdrożenie podobnych inwestycji. Na jakich warunkach tego typu wydatki zaliczają się do tzw. „kosztów kwalifikowanych”, czyli takich, za które mogą oni otrzymać zwrot ze środków unijnych?

Chcąc modernizować i rozwijać gospodarstwo można zdecydować się na różne rozwiązania. Z jednej strony mogą być to inwestycje w duże maszyny czy pojazdy, z drugiej strony mniejsze, lecz równie skuteczne usprawnienia, czy aplikacje i programy do zarządzania gospodarstwem. Najbliższe nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 dają spore pole do działania w tym zakresie.

Licencja na innowacyjność

W kosztach kwalifikowalnych w ramach naboru wniosków na „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” można ująć m.in. koszty zakupu sprzętu komputerowego, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich czy znaków towarowych – mówi Roman Grzesiak, koordynator projektów Agro-grupa.pl i AGREGO Grupa. – Oznacza to, że rolnicy składający wnioski i spełniający określone kryteria mogą zdobyć ze środków unijnych zwrot za wydatki poniesione na zakup tego typu narzędzi informatycznych, także takich, jak oprogramowanie komputerowe na zasadzie licencji. Potwierdzają to nasze dotychczasowe doświadczenia i informacje uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodaje.

Inwestycje w narzędzia informatyczne muszą być jednak bezpośrednio związane z działalnością i produkcją rolniczą, w której rolnik wykorzystuje sprzęt komputerowy. Mogą one dotyczyć również przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Rozszerzone możliwości

Większość aplikacji i programów do zarządzania gospodarstwem dostępna jest dla rolników i doradców rolniczych w wersji testowej i rozszerzonej.

Co ważne, zakupienie licencji na oprogramowanie komputerowe również podlega zwrotowi ze środków unijnych – mówi Roman Grzesiak. – Niektórzy rolnicy decydują się na użytkowanie programu dopiero wtedy, gdy uda im się podpisać umowę o przyznaniu pomocy z ARiMR. W takiej sytuacji w kosztach kwalifikowalnych mogą oni ująć koszt użytkowania danej licencji od dnia jej zakupu do dnia, w którym upływa 5 lat od planowanej przez Agencję wypłaty płatności końcowej – dodaje ekspert z Agro-grupa.pl i AGREGO Grupa.

Warto skorzystać z najbliższych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Zrozumienie tego, jak ważną rolę odgrywa kompleksowe podejście do zarządzania gospodarstwem pozwala postawić pewny krok w jego przyszłość.

 

informacja prasowa Agro-grupa.pl i AGREGO