Zapowiadają się wyższe zbiory warzyw gruntowych

Zbiór ogórków realizowany w tradycyjny sposób do wiaderekProdukcję warzyw gruntowych w 2020 roku GUS szacuje na niespełna 4,1 mln t, tj. na poziomie blisko 6% wyższym w porównaniu do roku ubiegłego.

W bieżącym sezonie siewy warzyw do gruntu w niektórych rejonach rozpoczęły się na ogół w terminie nieco późniejszym w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na niskie temperatury oraz nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby, a wschody były utrudnione i nierównomierne. Deficyt wody w glebie po zimie nie sprzyjał początkowej wegetacji większości gatunków warzyw gruntowych. Brak opadów deszczu w kwietniu oraz w maju pogłębiły ten stan, powodując na wielu plantacjach zahamowanie kiełkowania warzyw i konieczność dokonania powtórnych siewów. Warunki wilgotnościowe poprawiły się dopiero w maju, ale panujące wtedy chłody ograniczały wzrost roślin. Bardzo chłodny maj nie sprzyjał wegetacji roślin pomidorów, a majowe przymrozki występujące lokalnie w rejonach intensywnej uprawy tego gatunku spowodowały konieczność ponownych nasadzeń. W czerwcu opady przyczyniły się do przyrostu masy biologicznej warzyw zwłaszcza kapustnych, a wegetację tych warzyw poprawiły jeszcze dalsze opady deszczu jakie wystąpiły w pierwszej dekadzie lipca. W związku z tym szacuje się wyższe plony zwłaszcza późnych odmian warzyw, których jednak ostateczne plony będą zależne od dalszego przebiegu warunków pogodowych w następnych miesiącach.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na niespełna 4,1 mln t, tj. na poziomie o blisko 6% wyższym w porównaniu do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zwiększenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu z wyjątkiem produkcji pomidorów gruntowych. Częste opady deszczu w kolejnych miesiącach i  zmienna pogoda sprzyjały wzrostowi roślin, jednak obserwowało się słabsze kwitnienie i wiązanie owoców, ponadto na plantacjach obserwuje się brązowienie, żółkniecie i usychanie dolnych liści.

Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ponad 0,9 mln t, a kalafiorów na nieco ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie ok. 580 tys. t. Zbiory marchwi oceniono na ponad 700 tys. t, natomiast produkcja buraków została oszacowana na ponad 290 tys. ton. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości ok. 240 tys. t, a ogórków – ponad 220 tys. ton. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ok. 900 tys. ton. Ostateczna wysokość zbiorów będzie uzależniona jednak od dalszego przebiegu warunków pogodowych oraz występowania chorób i szkodników.

Źródło danych GUS