Zastymulować kapustę do szybszego wiązania główek

Jednym z pierwszych dostawców kapusty spod niskich tuneli foliowych z regionu Proszowic był w tym roku Dawid Kułaga. W swoim 5-hektarowym gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Glewiec w gminie Koniusza uprawia kapustę, kalafiory i brokuły.

W naszym gospodarstwie uprawiamy głównie warzywa kapustne – kapusta biała, kalafior i brokuł. Oczywiście problem zmianowania powoduje, że dużą uwagę przywiązujemy do ograniczania problemów z kiłą kapusty. Praktykujemy również zaprawianie rozsady preparatem Verimark 200 SC. Środek ten pozwala ograniczyć wystąpienie w wielu szkodników, w tym śmietki kapuścianej i sumarycznie zmniejszyć liczbę zabiegów insektycydowych – informuje D. Kułaga.

Damian Kułaga 13 maja z ostatnimi do wycięcia główkami kapusty odmiany Ranini F1

Uprawiane odmiany

W przypadku kapust uprawianych na najwcześniejszy zbiór postawiono tutaj w tym sezonie na odmianę Ranini F1 oraz nowy numer w typie Ranini F1 z firmy Bejo. Zbiór tych odmian rozpoczęto tutaj 4 maja, uzyskując w tych dniach cenę na poziomie 4 zł/szt. Dzięki oferowaniu dobrze dorośniętych kapust, i ich wysokiej jakości większość towaru z najwcześniejszych tuneli udało się sprzedać nie taniej niż 3,5 zł/szt. Taki poziom cen uzyskiwano jednak tylko sprzedając kapustę na rynku hurtowym w Krakowie. Ceny oferowane przez dostawców warzyw do supermarketów były trochę niższe w tym sezonie za wczesne kapusty, ale i tak zadowalające dla wielu plantatorów w regionie uważa D. Kułaga. Plantator stara się, aby kapusty trafiające do sprzedaży na rynku hurtowym miały nie mniejszą masę niż 1,2 kg/szt, a często w przypadku Ranini F1 wycinanej w pierwszych dniach maja było to nawet 1,7 kg/szt. Jeśli chodzi o kapustę dostarczaną do pośredników wymagane są mniejsze główki o masie około 0,8 kg.

Myślę, że moje gospodarstwo może poszczycić się tym, że było pierwszym oferującym kapustę produkowaną w wielodoniczkach mających 96 komórek. Podczas, gdy większość moich kolegów produkuje rozsadę w wielodoniczkach 54 lub 72. To, że produkuję tak małą rozsadę wynika z tego, że dysponuję małą szklarnią do produkcji rozsady. Ale jak widać, mimo małej bryły korzeniowej udało się nam bardzo wcześnie rozpocząć zbiory – informuje D. Kułaga.

W uprawie na przyspieszony zbiór w tym gospodarstwie znajdują się również takie odmiany jak Vettel F1 (Syngenta) i Zarissima F1 (RZ).

Agrowłóknina przydaje się do zakończenia zbiorów

Jak informuje D. Kułaga, chcąc zastymulować kapustę do szybszego tworzenia główek, folię z tuneli zdejmuje około tydzień przed zbiorem. W przeciwnym razie kapusty rosnące w tunelach bardzo silnie rosną wegetatywnie. Poddanie ich działaniu lekkiego strasu pozytywnie wpływa natomiast na szybkość zbioru. Po zdjęciu foli, kapustę przykrywa się białą agrowłóknina.

Oczywiście w uprawach tunelowych, jak też pod niskimi osłonami, ważne jest utrzymywanie optymalnego poziomu wilgotności gleby. W czasie tegorocznych kwietniowych przymrozków w tunelach regularnie rozkładano agrowłókninę. D. Kułaga, o agrowłókninach nie zapomina również po zdjęciu foli. Ta osłona wykorzystywana jest praktycznie do zakończenia wczesnych zbiorów kapusty i to nie tylko z uwagi na przymrozki. W ocenie plantatora warto przykrywać kapusty białą agrowłóknią, co pozytywnie wpływa na utrzymanie wilgotności w glebie, ale również na jakość plonu. W tym roku, zastosowanie agrowłóknin pozwalało również ograniczyć na uprawę naloty śmietki kapuścianej, które w maju tego roku są wyjątkowo intensywne.

Nawozowe rekomendacje

D. Kułaga, dobrze ocenia nawiązaną dwa lata temu współpracę w Wojciechem Kopciem z firmy Yara Poland, za którego namową przeprowadził dokładne analizy składu chemicznego gleby. Od tego czasu stosuje się również do otrzymanych wówczas zaleceń nawozowych. To w jego ocenia przełożyło się na lepszą zdrowotność oraz wielkość i jakość oferowanego do sprzedaży towaru.