Zbiory ziemniaków w UE w 2020 roku

Szacuje się, że ziemniaki w UE w 2020 roku uprawiano na 1,5 mln ha. Z tego areału zebrano około 54,0 mln ton ziemniaków, czyli o 2,9 mln ton więcej niż w 2019 r. (wzrost o 5,6%). Większość państw członkowskich będących głównymi producentami ziemniaków miała w 2020 r. wyższe zbiory.

W Niemczech w 2020 r zebrano około 11,7 mln ton ziemniaków, co stanowiło wzrost rok do roku o 10,5%.

8,7 mln ton wyprodukowano we Francji, wzrost o 1,5 %.

7,8 mln ton wyprodukowanych w Polsce, wzrost o 21,1 %.

7,0 mln ton wyprodukowanych w Holandii, wzrost o 0,8%.

Wykres 1. Produkcja ziemniaków i buraków cukrowych (mln ton, 2020), źródło: Eurostat

Po silnym odbiciu poziomu produkcji zebranych ziemniaków w UE w 2019 r. i dalszym wzroście w 2020 r. średnia cena ziemniaków w 2020 r. była o około jedną piątą niższa (średnio o –21,2%) niż w 2019 r. (wykres 2). Również pomimo gwałtownego spadku wolumenu produkcji buraków cukrowych w 2020 r. średnia cena buraków cukrowych również spadła (średnio o –1,3 %). W przypadku tego warzywa jest to stały trend obserwowany od 2013 roku.

Wykres 2. Kształtowanie się wskaźników cen ziemniaków i buraków cukrowych, źródło: Eurostat