Tegoroczne, często stresowe dla roślin warunki uprawy, miały duży wpływ na kondycję oraz zdrowotność cebulowych plantacji. Duże zagrożenie ze strony niektórych chorób oraz szkodników wymagało od producentów czujności i umiejętności podejmowania dobrych decyzji związanych z kolejnymi zabiegami ochrony. Cały czas jest to istotne dla utrzymania dobre zdrowotności cebuli aż do zbiorów.

Utrzymanie dobre zdrowotności cebuli, aż do momentu zbiorów jest kluczowe z punktu widzenia jej przydatności do długiego przechowywani. Jak przypomina Władysław Tokarczyk ekspert Onion Leader, dużym zagrożeniem w tym sezonie było Stemphylium do zwalczania którego warto było zastosować preparat Scorpion 325 SC. Preparat ten zarejestrowany jest co prawda do zwalczania alternariozy cebuli, plamistość liści powodowanej przez Stemphylium oraz rdzy  pora, ale chroni tez rośliny przed szeregiem innych patogenów.

W końcowym okresie wegetacji zagrożeniem może być cały czas mączniak rzekomy cebuli, do zwalczania którego można ciągle jeszcze użyć Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG. Choroba ta może się pojawić nawet teraz, zwłaszcza w sytuacjach gdy roślinny są przez długi okres zwilżone (np. na skutek długo utrzymującej się rosy).

W końcowym okresie wegetacji warto tez przygotować cebulę do długiego przechowywania i w tym celu zastosować Switch 62,5 WG, który pozwoli zabezpieczyć cebule przed zgnilizną szyjki cebuli, zgnilizną twardzikową i szarą pleśnią. Są to choroby które bardzo często ujawniają się dopiero podczas przechowywania, a więc działania zapobiegawcze są tu  kluczowe. Switch powinno się zastosować w momencie gdy szczypior pozostaje jeszcze zielony, tak by preparat został pobrany i przemieszczony w roślinie – mówi Władysław Tokarczyk, dodając – Zabieg Switchem wykonany w okresie przedzbiorczym, to swego rodzaju inwestycja w dobra jakość cebuli podczas jej długiego przechowywania.