Ziemniaki w Wielkiej Brytanii droższe nawet o 627%

Brytyjski Departament Żywności, Defra, opublikował niedawno swoje dane dotyczące produkcji ziemniaków za lata 2022/23, odnotowując spadek produkcji o 6,4% w porównaniu z 2021/22, co daje łącznie 4,8 miliona ton. Odnotowywane są również bardzo duże wzrosty cen tego warzywa.

Podczas gdy stare uprawy ziemniaków w Wielkiej Brytanii są sprzedawane głównie po wyższych cenach z powodu ograniczonej podaży, handel ziemniakami z tego sezonu również nabiera na znaczeniu. Jednak popyt przewyższa podaż, ponieważ świeżo zebrane ziemniaki szybko znajdują nabywców. Pomimo wejścia na rynek tegorocznych ziemniaków, wolumeny sprzedażowe cały czas są niskie, co przekłada się na poziom cen.

Ceny porównawcze Mintec za opakowanie klasy 1 Maris Piper EXW England [Kod Minnesota: KZ03] zostały oszacowane na 470 GBP/t, wzrost o 327% rok do roku (rok).

Podobnie, ceny porównawcze Mintec dla białych ziemniaków klasy 1 EXW England [Kod Mintec: POWP] są obecnie wyceniane na 400 funtów/t, co oznacza wzrost o 627% rok do roku. Te wyższe ceny wynikają głównie z opóźnionych zbiorów i zmniejszenia zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródła rynkowe wskazują, że do września nastąpi pewnie spadek cenowa, kiedy większość upraw ziemniaków 2023/24 zostanie zebrana i dostępna.

Źródło: Mintec. Pełny raport tutaj