Zmiany w ochronie i odżywianiu roślin – konferencja z okazji 30-lecia Sumi Agro Polandzmiany

Przedstawiciele firmy Sumi Agro Poland obecni na jubileuszowej konferencji prasowej


Zmiany na rynku środków ochrony roślin oraz innowacyjne metody odżywiania roślin azotem to wiodące tematy, konferencji, która została zorganizowana przez Sumi Agro Poland z okazji 30-lecia obecności firmy na polskim rynku.

Trzy dekady Sumi Agro w Polsce

Od trzech dekad polscy rolnicy korzystają ze środków oferowanych przez Sumi Agro Poland. Skuteczność tych produktów sprawiła, że marka stała się synonimem jakości i innowacji w dziedzinie ochrony roślin. Wymownym dowodem na potwierdzenie tych słów jest pozycja lidera krajowego rynku insektycydów, którą spółka zawdzięcza swoim flagowym środkom, jakimi niewątpliwie są Mospilan 20 SP i Inazuma 130 WG. W ofercie produktów z tej kategorii nie brakuje też nowych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku.

Przez 30 lat obecności na polskim rynku w naszym portfolio pojawiło się wiele innowacyjnych środków ochrony roślin. Pozwoliły one w swoim czasie zbudować zaufanie do marki. Dziś daje to naszej firmie renomę pozwalającą z sukcesami wprowadzać kolejne rozwiązania w dziedzinie ochrony, biostymulacji i odżywiania roślin – mówi Urszula Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro Poland.

Tomasz Malczewski, prezes Sumi Agro Poland

Jak informował Tomasz Malczewski, prezes Sumi Agro Poland, przedsiębiorstwo, które reprezentuje na polskim rynku jest częścią wywodzącej się z Japonii spółki Sumitomo Corporation. Obecnie spółki należące do grupy działają w 36 krajach. Polska spółka powstała w 1994 roku i od tego czasu jej portfolio produktowe jest konsekwentnie rozszerzane. Przez dekady działalności oferta oryginalnych środków ochrony roślin została rozszerzona o materiał siewny, specjalistyczne nawozy dolistne, biostymulatory czy adiuwanty. Spółka oferuje także biologiczne preparaty do ochrony i odżywiania roślin. Dzięki tak szerokiemu i innowacyjnemu asortymentowi firma może zapewnić rolnikom kompleksowe zaopatrzenie. Zależy nam, aby wprowadzać produkty przebadane, w przypadku których mamy 100% pewność ich wysokiej skuteczności. W ofercie jest też cała grupa biostymulatorów. W tej grupie wprowadzane są w tym sezonie dwie nowości są nimi Mevalone czy Encera – informował T. Malczewski.

Większy plon dzięki mikrobiologii

Maksymalizowanie efektywności upraw jest naturalnym celem każdego rolnika. Sumi Agro Poland od początku swojej działalności wspiera rolników w realizacji tego zadania, między innymi poprzez dostarczanie rozwiązań do ochrony plantacji przed agrofagami. Obok preparatów chemicznych firma posiada w portfolio także biologiczne środki ochrony roślin takie jak Isomate CTT i CLS, Isonet Z i Mevalone.

Kolejnym krokiem na drodze do zwiększania plonu, jaki proponuje firma, jest preparat Encera. To mikrobiologiczny produkt oparty na unikatowym szczepie bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus. Bakterie te wchodzą w związki symbiotyczne z roślinami, ułatwiając im pobór azotu dostępnego w glebie i powietrzu. Ma to wpływ na uzyskanie wyższego i lepszego jakościowo plonu, przy zachowaniu optymalnego nawożenia azotowego. Warto podkreślić, że unikalną cechą preparatu Encera jest zdolność do systemicznego przemieszczania się po wszystkich częściach rośliny i zapewniania dostępności azotu przez cały sezon, bez względu na warunki pogodowe. Ponadto posiada on szerokie zastosowanie – można go aplikować m.in. w uprawach rolniczych, warzywniczych, strączkowych, a także w roślinach jagodowych. 

Jacek Preuss, Sumi Agro Poland

To co wyróżnia zawarte w produkcie Encera szczepy bakterii to ich wnikanie do wnętrza komórki, co powoduje bardzo wysoką skuteczność w produkcji azotu. Jest to jedyny, niepowtarzalny na świecie produkt, inny od wszystkich dostępnych w sprzedaży tego typu rozwiązań. Produkt ten w zabiegach można łączyć z biostymulatorami oraz insektycydami oferowanymi przez Sumi Agro Poland. Minimum temperaturowe do prawidłowego działania tego produktu to 10-15oC, nie ma również obawy o jego działanie w wysokich temperaturach. W naszej ocenie zastosowanie tego produkty, powinno być połączone z optymalnym podawaniem roślinom azotu, a nasz produkt zapewni jednak optymalne wykorzystanie przez rośliny, nawet w warunkach niesprzyjających jego pobieraniu – informował Jacek Preuss z firmy Sumi Agro Poland. Koszt zabiegu tym produktem wyceniany jest na około 150 zł/ha. 

Terpeny zamknięte w mikrokapsułach

Nowym biologicznym fungicydem wprowadzanym do oferty Sumi Agro Poland jest Mevalone. Jest on oparty na trzech rodzajach terpenów i z powodzeniem może być stosowany w uprawach sadowniczych do zwalczania chorób grzybowych i bakteryjnych. Jak informował Justyna Wasiak z Sumi Agro Poland, produkt ten aktualnie posiada rejestrację w uprawie jabłoni oraz winorośli. W kolejnych sezonach planowane jest rozszerzenie tej rejestracji o kolejne gatunki warzyw czy też rośliny jagodowe, w przypadku których już takowe rejestracje posiada w wielu krajach Unii Europejskiej. Produkt ten w zarejestrowanych uprawach ma rejestrację do zwalczania gorzkiej zgnilizny jabłek oraz szarej pleśni i rekomendowany jest do zastosowania w okresie przedzbiorczym. Z powodzeniem może być wykorzystywany w technologii produkcji owoców bez pozostałości oraz w uprawach ekologicznych. Produkt ten swoją skutecznością nie ustępuje produktom konwencjonalnym – mówiła J. Wasiak, przytaczając wyniki badań realizowanych w ośrodkach naukowych. 

zastosowanie Mevalone pozytywnie wpływało na właściwości dietetyczne czy wręcz prozdrowotne owoców po okresie ich przechowywania.

Wyzwania 

Prezentujemy dziś innowacyjne rozwiązanie – produkt Encera, który wiąże azot atmosferyczny do zwiększania wydajności upraw, a także nowoczesne metody ochrony herbicydowej i insektycydowej kukurydzy. Te przełomowe technologie są owocem intensywnej współpracy między naukowcami a praktykami, którzy zapewniają ich skuteczność oraz bezpieczeństwo zastosowania. Nasza firma, przez trzy dekady obecności na rynku, zbudowała sobie wizerunek godnego zaufania partnera dla rolników. Dzięki temu, nasi klienci bez obaw sięgają po nasze nowatorskie środki, mając pełne przekonanie o ich efektywności i niezawodności. Wspieramy rolników w dążeniu do osiągnięcia wyższych plonów przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnego podejścia do nawożenia azotowego, co jest kluczowe w dzisiejszej zrównoważonej rolniczej praktyce. Wychodzimy także naprzeciw wycofywanym substancjom czynnym w ochronie kukurydzy, oferując produktu – Tonale i Clik Premium, które z powodzeniem mogę je zastąpić przy zachowaniu bardzo wysokiej skuteczności działania i bezpieczeństwa dla roślin – podkreśla Jacek Preuss z firmy Sumi Agro Poland.